Zaaitijd

april 2023

‘Deze week krijg ik regelmatig buurtgenoten aan de deur. Die komen bloemzaadjes ophalen, die mijn zonen en ik uitdelen als lokale voedselbank voor bijen. Het idee van de organisatie erachter is dat wij twintig mensen uit de buurt aan bloemzaadjes helpen, zodat zij net als wij een stukje bloementuin kunnen zaaien waar bijen dan weer blij van worden.

Ander zaadje

Een ander gaaf zaadje is de eerste lening die we hebben uitgezet vanuit ons programma Impact door Groei. Met dit programma stimuleren we dat alle mensen in kwetsbare situaties in Nederland optimaal, naar wens en vermogen, meedoen in de samenleving. Daarbij geven we voor het eerst leningen uit, in plaats van subsidies. Dit doen we omdat we denken dat dit in sommige situaties beter werkt dan een subsidie en een mooie aanvulling is op de manieren waarop FNO geld kan inzetten. Het uitzetten van leningen is voor FNO dus een middel en geen doel. Want het doel is dat we via de opschalende impactondernemingen die we een lening verstrekken, mensen in een kwetsbare situatie bereiken en verder helpen. We nemen 20 jaar de tijd en hebben 50 miljoen euro beschikbaar, waarbij we elke uitgeleende euro 2,5 keer hopen te benutten.

Puzzel

Voor we dit zaadje konden planten hebben we uitgebreid onderzoek gedaan. Daarbij leerden we bijvoorbeeld dat 65% van de impactondernemingen behoefte heeft aan geld om te kunnen groeien. Impactondernemingen zouden daarmee veel meer mensen in een kwetsbare situatie kunnen bereiken. Nu blijven ze vaak klein. Dit komt doordat het financiële systeem niet op hen is ingericht. Banken kijken vooral naar risico en rendement en nauwelijks naar maatschappelijke impact. De financieringsbehoefte van een opschalende onderneming is groot. De meeste fondsen willen of kunnen een dergelijk bedrag vaak niet uitlenen. Ook bij aanbestedingen vangen opschalende impactondernemingen vaak bot, door de omvang van de opdracht en de nadruk op een lage prijs. Het vinden van voldoende financiering is voor hen dus een ingewikkelde en langdurige puzzel.

Zo kan het ook

Met een lening zoals deze eerste aan Fun Forest en de leningen die nog gaan volgen, laten we de financiële wereld zien dat het lenen aan impactondernemingen een goede en veilige keuze is. Daarnaast onderzoeken we samen met impactondernemingen hoe zij een goed rekenmodel kunnen hanteren én hun maatschappelijke impact inzichtelijker kunnen maken.

Energie, ideeën en verbinding

Door dit nieuwe programma ontmoet ik nieuwe, boeiende mensen. Impactondernemers zijn vaak inspirerend, gedreven en optimistisch. Die geven mijn collega’s en mij nieuwe energie en ideeën. En inspireren elkaar. Heerlijk om mee te mogen werken aan deze beweging!

Wat ik me trouwens niet had gerealiseerd, is dat ik door het uitdelen van bijenzaad, ook nieuwe mensen leer kennen. En van buren die ik nooit echt spreek, nu hoor wat ze met hun tuin of balkon van plan zijn. Zo simpel kan het zijn. Een praatje, gebaseerd op een zakje zaadjes en een vierkante meter aarde.

Zaadjes planten en wat geduld hebben zorgt op allerlei manieren voor verbinding. Samen maken we veel van weinig.’

Ann Kusters
Directeur/bestuurder FNO

Meer geleerde lessen?