De kracht van ervaring

april 2022

‘Als ik kon kiezen, zou ik eeuwig student zijn. Niet omdat ik dol ben op school of onderwijs volgen. Integendeel, daarin voel ik helemaal mee met mijn tienerzonen. Ik hou gewoon van nieuwe dingen leren, begrijpen hoe iets in elkaar zit, wat mensen beweegt, hoe iets werkt.

Daarom ben ik nog steeds ongelooflijk blij met mijn baan, want leren is een belangrijk onderdeel van ons werk bij FNO. Sommige geleerde lessen zijn mogelijk ook interessant voor jou. Daarom delen we ze. Dat doen we bijvoorbeeld via verhalen, filmpjes, strips, rapporten en bijeenkomsten.

Echt anders

Een mooi leermoment kreeg ik gisteren cadeau, toen ik met vier collega’s puzzelde op een nieuwe tekst over hoe we bij FNO programmatisch werken. De vraag waarmee ik worstelde was: is de rol van de mensen met ervaring(skennis) herkenbaar benoemd?

Leon, Marcella, Michiel en Noaz wezen me erop dat we bij het beschrijven van onze werkwijze eigenlijk hetzelfde zeggen als andere organisaties. Iedereen schrijft immers dingen als: “De behoefte en ervaring van de mensen om wie het gaat is leidend en zij doen mee in het hele proces.”

“Het grote verschil is dat dat bij FNO ook echt zo is”, brachten mijn collega’s in. “En dat wij als ervaringsdeskundigen merken dat dit écht anders is.” De tekst die we hadden liet dat onvoldoende zien en voelen, was hun terechte bezwaar.

De betekenis van woorden

Waar ik dacht dat we er bijna waren en dat het een kwestie van vervangen van een woord of schuiven met een komma zou worden, kregen we een enorm inspirerend gesprek over de betekenis van woorden en hoe je mensen iets echt laat voelen.

Hoe het dan wel moest, probeerden we samen uit. Als we schrijven dat de adviezen van mensen met ervaring(skennis) gelijkwaardig zijn aan die van bijvoorbeeld de hoogleraren in programmacommissies, ondergraven we eigenlijk die gelijkwaardigheid door die twee groepen tegenover elkaar te zetten.

En als we willen laten voelen wat het betekent dat de mensen om wie het gaat echt in elk onderdeel van ons werk een rol hebben, moeten we dat specifiek benoemen. En dat niet afdoen met één algemeen geformuleerde zin.

Collega’s

Je zal begrijpen, de tekst was na ons halfuurtje nog net niet af. Het kostte nog een kwartier extra, maar nu klopt hij écht. Dit gesprek heeft mij weer eens geleerd hoe ontzettend fijn en nuttig het is om de mensen voor wie je werkt ook als collega’s te hebben en intensief met hen samen te werken.

Vanaf vandaag deel ik mijn persoonlijke geleerde lessen via dit blog. Ik heb met mezelf (en nu dus ook met jou) afgesproken dit minimaal twee jaar vol te houden. Want met geleerde lessen is het vast net als met eieren: één les is geen les. 24 lessen stellen al iets voor.’

Ann Kusters
Directeur/bestuurder FNO

Meer geleerde lessen?