Rondetafelgesprek Jongeren over Passend Onderwijs

Datum

7 juni 2019

Rondetafelgesprek Jongeren over Passend Onderwijs

Met een kleine delegatie: Lauren, Lisa, Bente, Naïm, Maurits en ik, Celine, zijn we op 5 juni naar de Tweede Kamer geweest voor het rondetafelgesprek (RTG) Jongeren over Passend Onderwijs. Het was de eerste keer dat de wet werd geëvalueerd met kinderen en jongeren. De RTG werd voor gezeten door Rudmer Heerema van de VVD. Kirsten van den Hul (PvdA) en Paul van Meenen (D66) sloten ook aan.

Ondersteuning

We begonnen de middag met het openbare gedeelte. Hier kon publiek bij aanwezig zijn en er werden er opnames gemaakt. We gaven aan dat er op dit moment nog grote verschillen zijn tussen de ondersteuning die scholen bieden. Daarbij komt dat veel jongeren een aanspreekpunt met kennis, kunde én tijd missen om hen te begeleiden. Ook brachten wij in dat flexibiliteit en meedenken door docenten belangrijk is en dat overdrachtsdossiers hier een belangrijke rol in kunnen spelen: een warme overdracht tussen onderwijsinstellingen over wat wel en niet werkt betreffende ondersteuning voor leerlingen.

Goede insteek

De Kamerleden hadden veel goede vragen en waren echt geïnteresseerd in onze ervaringen en aanbevelingen over de wet Passend Onderwijs. Er werd goed doorgevraagd naar concrete voorbeelden. De Kamerleden zeiden diverse malen dat ze het een goede insteek vonden dat er mét jongeren met ervaring wordt gepraat, in plaats van óver jongeren. We zijn erg blij met hoe het gesprek verlopen is en hebben veel van onze punten kunnen inbrengen. Ik heb echt het idee dat ze onze inbreng serieus zullen oppakken. Hierna vond het besloten gedeelte plaats en kregen wij een interessante rondleiding door de Tweede Kamer.

Op de voet

Op 26 juni vond het Algemeen Overleg Passend Onderwijs plaats, waar de Kamerleden in debat gaan met de Minister over de onderwerpen die we hebben besproken tijdens het RTG. Er zijn acht moties ingediend die direct voortkomen uit de inbreng van het Jongerenpanel. Deze moties zijn in stemming gebracht en allemaal aangenomen! Lees hier meer over de aangenomen moties.

Celine Hermans, Jongerenpanel Zorg én Perspectief