Resultaten vier jaar Zorg én Perspectief

Datum

8 april 2019

Resultaten vier jaar Zorg én Perspectief

Onderzoeksinstituut Nivel heeft in opdracht van FNO van 2016 tot voorjaar 2019 onderzocht wat het programma Zorg én Perspectief (ZeP) heeft opgeleverd.

Lees in dit rapport de uitkomsten van het Nivel-onderzoek. Er is ook een jongerenversie van het evaluatierapport gemaakt.

Geen zin om te lezen? Bekijk dan dit filmpje over de uitkomsten van het onderzoek.

De onderzoeksvraag van de evaluatie luidt:

‘Heeft het programma Zorg én Perspectief ervoor gezorgd dat het maatschappelijk perspectief van jongeren met een chronische aandoening is verbeterd?’

Het antwoord van het Nivel:

Ja, want:

  • Met ZeP zijn belangrijke voorwaarden gecreëerd om de maatschappelijke positie van jongeren te verbeteren op de terreinen opleiding, werk, sport en zorg. De deelname van jongeren aan activiteiten vergrootte rechtstreeks hun zelfvertrouwen en het programma heeft bewustwording gecreëerd in het maatschappelijk veld en de politiek.
  • Het doel van het programma om het verschil te verkleinen met jongeren die geen chronische aandoening hebben, is hiermee dichterbij gekomen, maar er is nog veel werk te doen.

Het Nivel concludeerde bovendien:

  1. ZeP leidde tot vergroting van kansen voor jongeren.
  2. Het programma leidde tot toename van kracht van jongeren.
  3. Jongerenparticipatie vormde vanaf de start de kern van het programma.
  4. Jongeren kwamen steeds krachtiger aan het woord in het Jongerenpanel.
  5. De rol van FNO als flexibele financier en partner blijkt zeer waardevol.
  6. Vrijwel alle projecten bereikten hun doelen.
  7. Kwaliteit van uitvoering en samenwerking bepaalden het projectverloop.
  8. Mogelijkheden voor politieke en maatschappelijke lobby zijn in dit programma adequaat benut.

 

Over Zorg én Perspectief

In 2015 startte FNO het programma Zorg én Perspectief, met als voornaamste doel jongeren met een chronische aandoening hun achterstand in maatschappelijk perspectief in vergelijking met hun gezonde leeftijdsgenoten te laten inlopen. De vraag van jongeren was daarbij altijd het vertrekpunt: het Jongerenpanel had een nadrukkelijke plaats binnen het programma.

ZeP ondersteunde ruim vijftig projecten die bijdragen aan de kracht en sociale participatie van jongeren met een chronische aandoening op het gebied van sport, onderwijs, werk en zorg. Daarnaast zijn diverse activiteiten ontplooid om deze thematiek op de politieke en beleidsmatige agenda te zetten.