Resultaten Gezonde Toekomst Dichterbij

Datum

6 oktober 2020

Vijf jaar gezondheidsachterstanden verkleinen

Kansen vergroten van gezinnen in achterstandssituaties. Dát was het doel van FNO-programma Gezonde Toekomst Dichterbij. De afgelopen vijf jaar heeft FNO programmatisch gewerkt aan het verbeteren van de gezondheid van bijna 36.000 gezinnen in achterstandssituaties in 46 projecten. Daarbij waren 350 professionals intensief betrokken.

Wageningen University evalueerde samen met Wageningen Economic Research en het Verwey-Jonker Instituut het programma. FNO deelt in een reeks webinars de resultaten, geleerde lessen en succesvolle aanpakken van Gezonde Toekomst Dichterbij. Vandaag was de aftrap met de eerste webinar over de programmaevaluatie. In de loop van de week zal het mogelijk zijn om deze webinar terug te kijken op de website van FNO.

 

Gezondheidsachterstanden succesvol aanpakken

Mensen met een lagere opleiding leven gemiddeld 6 jaar korter en 15 jaar in een minder goede ervaren gezondheid dan mensen met een hogere opleiding. Binnen deze gezinnen spelen vaak meerdere problemen die met elkaar samenhangen en die zorgen voor een minder goede gezondheid. Deze moeilijkheden worden dikwijls van generatie op generatie overgedragen.

Verkleinen van gezondheidsachterstanden is dus complex, omdat er samenhang en wisselwerking is tussen gezondheid en de omstandigheden van gezinnen. Het is echter wel mogelijk. De drie belangrijkste lessen van Gezonde Toekomst Dichterbij zijn:

  1. Professionals hebben ruimte nodig om op maat te werken.
  2. Laat gezinnen zelf bepalen welke problemen zij prioriteit geven.
  3. Verkleinen van gezondheidsachterstanden vraagt lange adem.

 

‘Neem gezinnen met problemen serieus en betrek ons bij het maken van beleid. Houd rekening met onze leefsituatie en mogelijkheden en onmogelijkheden. Handel meer vanuit vertrouwen en vanuit het doel om mensen verder te helpen. En vooral: maak contact en zie ons als gelijkwaardig mens’. – Parvin, Risma, Marcella, Sanne en Rafaella (klankbordgroep van Gezonde Toekomst Dichterbij over hun ervaringen met armoede en gezondheid)

 

Hoe nu verder voor deze gezinnen

FNO werkt aan een nieuw programma (2021-2030) gericht op het verkleinen van gezondheidsachterstanden bij gezinnen in achterstandssituaties. Kwartiermaker Monique Schrijver:

‘We werken opnieuw met deze doelgroep, omdat de problematiek ernstig is, vaak van generatie op generatie overgaat en helaas ook urgenter wordt door de gevolgen van de huidige coronacrisis. De looptijd van tien jaar is dan ook hard nodig om meer resultaten te boeken. De ambitie van FNO is om te zorgen dat er meer ruimte is om beleid, aanpakken, alternatieve financiering en hulpverlening beter te laten aansluiten bij de leefwereld van gezinnen voor het terugdringen van gezondheidsachterstanden.’