Nieuw kabinet investeert in mentale gezondheid

Datum

16 december 2021

Verbreding van het Preventieakkoord met mentale weerbaarheid

Het nieuwe kabinet geeft in het regeerakkoord gehoor aan de oproep van Team GeestKracht voor meer aandacht voor mentale gezondheid met de verbreding van het Preventieakkoord met mentale weerbaarheid. ‘Het is hoogste tijd dat we de mentale gezondheid van jongvolwassenen serieus gaan nemen’, aldus Noaz (21), voorzitter van Team GeestKracht en ervaringsdeskundige. ‘Het is hard nodig, want op dit moment komt een groeiende groep jongvolwassenen mentaal in de knel. Wij zijn dan ook blij dat het nieuwe kabinet inzet op een uitbreiding van het preventieakkoord met mentale weerbaarheid.’

 

Tijd om mentale gezondheid jongvolwassenen serieus te nemen

Team GeestKracht pleit al geruime tijd voor meer aandacht voor de mentale gezondheid van jongvolwassenen. Steeds meer jongvolwassenen lopen tegen mentale problemen aan en houden hier last van. Inmiddels zijn ongeveer 840.000 jongvolwassenen in Nederland psychisch kwetsbaar door een trauma, angsten, verslaving, depressie, dwang- of eetstoornis. De lockdown-periodes tijdens de coronacrisis hebben een grote impact op het ontstaan of verergeren van deze mentale klachten, maar ook voor de coronacrisis was de urgentie al hoog.

Daarom bood Team GeestKracht, samen met Young in Prison, Stichting SAMAH, Labyrint-In Perspectief, Stichting Zwerfjongeren Nederland, Nationale Jeugdraad, Stichting ExpEx, MIND, @ease en JongPIT al eerder een petitie aan aan de Tweede Kamerleden van VWS. Samen bepleiten de organisaties dat het tijd is om de mentale gezondheid van jongvolwassenen serieus te nemen, met als belangrijke eerste stap: een preventieakkoord mentale gezondheid.

 

Voortgaan op de inhoud

Nu is het tijd dat het nieuwe kabinet voortgaat op de inhoud zodat alle jongvolwassenen in Nederland krachtig (blijven) meedoen in de samenleving. Team GeestKracht pleit daarom voor het opnemen van drie bouwstenen die aansluiten bij de leefwereld van jongeren zelf, in samenwerking met VWS, SZW, OCW en BZK:

  1. Investeer in laagdrempelige hulp
    Verlaag de drempel om hulp te zoeken met direct beschikbare voorzieningen zonder wachttijd, zet in op effectieve interventies en investeer in de inzet van ervaringsdeskundigen.
  2. Besteed aandacht aan mentale gezondheid in de klas
    Maak mentale gezondheid bespreekbaar, geef docenten tools om te signaleren en maak zorgteams zichtbaar en toegankelijk op alle onderwijsniveaus.
  3. Voorkom (verergering van) psychische klachten op de werkvloer
    Stimuleer het gesprek tussen werkgevers en werknemers over psychische klachten en mentale gezondheid, voorkom stigma en faciliteer maatwerk en ondersteuning.

De stem van jongvolwassenen met psychische kwetsbaarheden mag hierin niet ontbreken. Daarbij roept Team GeestKracht het nieuwe kabinet ook op om de stem van jongvolwassenen die nu vaak tussen wal en schip vallen niet te vergeten. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om jonge statushouders, jongeren met een migratieachtergrond, met een praktische opleiding, KOPP/KOV of zwerfjongeren. Team GeestKracht kijkt ernaar uit om hier samen met het nieuwe kabinet vorm aan te geven!