Leeuwarden gaat resultaten financieren

Datum

24 november 2022

Pilot Resultaatfinanciering bij Samen Kansrijk en Gezond

De wijk Bilgaard in Leeuwarden Oost start met resultaatfinanciering. Dit betekent dat de uitvoerders worden uitbetaald als bewoners zelf vinden dat ze stappen hebben gezet op hun eigen doelen. Met resultaatfinanciering worden resultaten vanuit het perspectief van bewoners meer gewaardeerd en kan geld effectiever en duurzamer besteed worden.

Initiatiefnemer van deze pilot is het Gezinslab van de gemeente Leeuwarden. De uitvoering wordt gedaan door de sociale ondernemingen Dreamfabryk en wijkbedrijf Bilgaard. Met deze manier van werken wil het Gezinslab een andere manier van financiering uitproberen en daarvan leren. Het Gezinslab gaat met meerdere financiers samenwerken en maakt zo publiek-private samenwerking mogelijk in Bilgaard.