Kritisch debat over VN-verdrag Handicap

Datum

16 januari 2020

Kritisch debat over VN-verdrag Handicap

Sinds de invoering van het VN-verdrag Handicap in Nederland in 2016 is de positie van mensen met een beperking er alleen maar op achteruitgegaan, blijkt uit de Schaduwrapportage van de Alliantie VN-verdrag Handicap. Vlak voor de kerstvakantie voerde de Tweede Kamer daarom een pittig debat met minister De Jonge (VWS). Mensen met een chronische aandoening ervaren de praktijk heel anders dan het positieve beeld dat de minister schept. Ook voorzitter van het Jongerenpanel ZeP Femke van Zoggel vindt dat teleurstellend: ‘Het is nu té vrijblijvend en dat zorgt ervoor dat jongeren met een chronische aandoening meer dan ooit in de knel zitten. Ruim 1,3 miljoen jongeren in Nederland hebben een chronische aandoening. Des te belangrijker dat onze ervaring de graadmeter van succes is.’

 

Weinig zichtbaar in de praktijk

De afgelopen jaren heeft het Jongerenpanel vaak aandacht gevraagd voor de positie van jongeren met een chronische aandoening. Dat is nog steeds hard nodig want ruim drie jaar na de ratificatie van het VN-verdrag merken mensen met een beperking in het dagelijks leven weinig van de veranderingen. Het aantal thuiszitters is gestegen en van inclusief onderwijs is nog geen sprake. Kansen op de arbeidsmarkt blijven achter en veel jongeren leven in onzekerheid over hun (financiële) toekomst. De Kamerleden wezen de minister meermaals op de achteruitgang in inkomen en positie op de woonmarkt, de arbeidsmarkt en in het onderwijs. Hun boodschap: de vrijblijvendheid moet eraf!

 

Van plannen naar actie

Ook de minister stelt dat we er nog niet zijn. Hij wil met het rapport van de Alliantie in de hand aan de slag met verbeteringen. Met de verschillende ministeries gaat hij in gesprek over meer actie en gaat hij, op verzoek van D66 en de SGP, werkagenda’s opstellen. Bovendien wil de minister gemeenten ondersteunen om aan de slag te gaan met hun inclusieagenda’s. Het Jongerenpanel juicht deze stappen toe, maar blijft ook kritisch meekijken. Want met alleen werkplannen en agenda’s komen we er niet. Er moet ook echt iets in de praktijk veranderen.

 

Nothing about us without us

Ook de stem van mensen met een beperking zelf moet beter gehoord worden. Daarom gaat de minister, naar aanleiding van een motie van de PvdA, bevorderen dat ministeries ervaringsdeskundigen in dienst nemen om de goede vertaling van het VN-verdrag in praktijk te brengen. De jongeren van het Jongerenpanel ZeP staan klaar om hierover mee te denken, want nothing about us without us!