Inclusief onderwijs in regeerakkoord

Datum

21 december 2021

Kinderen met en zonder beperking samen naar school

Het nieuwe kabinet heeft in zijn coalitieakkoord goed nieuws voor jongeren met een chronische aandoening of beperking. Er staat namelijk een mooie passage in over passend en zelfs inclusief onderwijs. Letterlijk staat in het akkoord: ‘We gaan verder met de verbeteraanpak van passend onderwijs en streven naar inclusief onderwijs waarbij kinderen met en zonder een beperking of ziekte samen naar school gaan.’ En ook: ‘We brengen het gespecialiseerd voortgezet onderwijs zo snel als mogelijk onder bij het voortgezet onderwijs.’

Inclusief onderwijs is een belangrijk speerpunt van het FNO-programma Jongeren INC. Wij willen één onderwijssysteem waarin iedereen welkom is. Waarin jongeren met een chronische aandoening en/of leer- en gedragsproblemen samen met hun leeftijdsgenoten in de klas zitten en goed onderwijs krijgen. Een systeem waarin het onderwijs zich aanpast aan de leerling in plaats van andersom. Want: een inclusieve samenleving begint bij inclusief onderwijs.

Jongeren INC is erg blij met de aandacht van het nieuwe kabinet voor inclusief onderwijs en spreekt de hoop uit dat de regering hier snel mee aan de slag gaat. Natuurlijk praten de jongeren van JongPIT graag mee over de verdere invulling van deze plannen!