Gesprek over thuiszitters met ministers De Jonge en Slob

Datum

26 september 2019

Gesprek over thuiszitters met ministers De Jonge en Slob

Voorzitter Femke van Zoggel ging met twee andere jongeren op 26 september in gesprek met ministers Hugo de Jonge en Arie Slob naar aanleiding van de Thuiszitterstop in juni. In Nederland zijn nog te veel thuiszitters: kinderen en jongeren die niet naar school kunnen gaan. We spraken over de acties die er zijn om dit terug te dringen.

Femke benadrukte hierbij dat kinderen en jongeren altijd zelf zouden moeten meepraten als het over hen gaat. Daarnaast vinden wij het belangrijk dat er in kaart wordt gebracht hoeveel Thuiszitters er eigenlijk zijn en hoeveel van hen er geoorloofd thuis zitten, bijvoorbeeld door ziekte. Officieel worden zij niet aangemerkt als Thuiszitters, maar als Jongerenpanel zijn wij van mening dat ook zij met de juiste ondersteuning naar school zouden moeten kunnen.