Benen op tafel: bijeenkomst NCJ over jongeren met een chronische aandoening

Datum

11 mei 2019

Benen op tafel: bijeenkomst NCJ over jongeren met een chronische aandoening

De bijeenkomst ‘Benen op tafel’, georganiseerd door het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ), vond plaats op woensdag 8 mei. Benen op tafel was bedoeld om verschillende partijen aan tafel te krijgen om het onderwerp ‘jongeren met een chronische aandoening’ te bespreken.

Eline van der Meulen was aanwezig namens het Jongerenpanel. Samen met het Verwey-Jonker Instituut presenteerde zij de resultaten van het onderzoek naar onze doelgroep. In de zaal zaten (jeugd)artsen, mensen uit het onderwijs, verpleegkundigen en ouders. Sommige van hen waren ook ervaringsdeskundige. Na de presentatie volgde een interactieve brainstormsessie over dit actuele onderwerp.

Mooi initiatief

Een erg mooi initiatief van het NCJ en een fijne middag, waarop (met beide voeten op de grond) verschillende meningen en ideeën over het onderzoek werden gedeeld. De gasten verlieten de bijeenkomst gestimuleerd en geïnspireerd om over de resultaten na te denken en verschillende oplossingen in de praktijk te brengen. Hopelijk zullen mede door dit soort initiatieven de drempels waar jongeren met een chronische aandoening tegenaan lopen, in de toekomst verdwijnen.