AnneLoes van Staa, lector Transities in Zorg, wint eerste Deltapremie

Datum

12 november 2019

AnneLoes van Staa, lector Transities in Zorg, wint eerste Deltapremie

FNO feliciteert AnneLoes van Staa, lector Transities in Zorg van Kenniscentrum Zorginnovatie, Hogeschool Rotterdam, met het winnen van de Deltapremie van 500.000 euro. Van Staa kreeg de prestigieuze prijs voor toonaangevend praktijkgericht onderzoek op dinsdagavond 12 november uitgereikt door minister Ingrid van Engelshoven (OCW) in Muziekgebouw aan ’t IJ in Amsterdam. FNO’s programma Zorg én Perspectief ondersteunde Van Staa’s onderzoek ‘Betere transitie bij diabetes’.

Van kinderarts naar internist

Voor jongeren met diabetes type 1 is het een grote uitdaging om een goed leven te combineren met diabetesregulatie. Bij de overstap (transitie) van de kinderarts naar de internist wordt het contact van jongeren met zorgverleners minder intensief en neemt het aantal gemiste consulten toe, terwijl de diabetesregulatie niet optimaal is. Om optimale ondersteuning te bieden in de transitiefase heeft AnneLoes van Staa tussen 2016 en 2018 het project ‘Betere transitie bij diabetes’ uitgevoerd.

Jongeren en professionals betrekken

‘Betere transitie bij diabetes’ is onderdeel van Van Staa’s onderzoeksprogramma Op Eigen Benen, voor jongeren met een chronische aandoening die de overgang maken naar de volwassenenzorg én professionals die met hen werken. Gedurende het hele onderzoeksproces weet Van Staa jongeren en professionals echt te betrekken.

Kwaliteitsstandaard

Mede door haar praktijkgerichte en vernieuwende onderzoek komt er een nationale kwaliteitsstandaard voor zorgverleners die werken met jongeren met een chronische aandoening die de overgang maken van kinderarts naar volwassenenzorg. AnneLoes van Staa: ‘Mooi om zoiets voor elkaar te krijgen. Het is voor mij het bewijs dat onze benadering van praktijkgericht onderzoek werkt. (…) Er is echt behoefte aan om het gat tussen wetenschap, onderwijs en beroepspraktijk te dichten – samen met de mensen over wie het gaat.’

Bekijk het filmpje over het werk van Van Staa:

Waardevolle bijdrage aan de samenleving

De Deltapremie, een initiatief van Regieorgaan SIA en Vereniging Hogescholen, is een erkenning voor de waardevolle bijdrage die lectoren met hun onderzoeksgroep leveren aan de samenleving. Ook Mark Mobach, lector Facility Management Hanzehogeschool Groningen, won een Deltapremie.