Agenda Meer Veerkracht, Langer Thuis

16 - 05 - 2018

Congres Sociaal Werk Nederland: een sterke sociale basis: en nu doen!

Op 16 mei organiseert Sociaal Werk Nederland een jaarcongres. Zowel ervaringsdeskundigen, onderzoekers, wetenschappers en collega’s belichten vier thema’s vanuit uiteenlopende invalshoeken. Dit gebeurt in drie deelsessierondes, waarbij er mogelijkheid is om het programma zelf samen te stellen. Daarnaast is er ruimte om te netwerken. Voor meer informatie klik hier.

20 - 05 - 2018

Subsidie-aanvraag bij MenzisFonds

Menzis zet in op meer leefkracht en slimmere zorg in haar regio’s en heeft daartoe het MenzisFonds in het leven geroepen. Hier kunnen verenigingen, stichtingen en andere organisaties met een kleinschalig zorg- of leefkracht-initiatief tot 20 mei een financieringsaanvraag indienen. Voor meer informatie klik hier.

29 - 05 - 2018

Veerkrachtig oud worden in regio Amsterdam

Ouderen willen meer en meer hun eigen unieke leven voortzetten ondanks beperkingen en afnemende gezondheid. En het aantal thuiswonende kwetsbare ouderen neemt toe. Daarnaast verandert de samenstelling van de bevolking in de regio Amsterdam-Almere snel. Dit vraagt om nieuwe vormen van zorg en ondersteuning die aansluiten op de veranderende vraag. Praat hierover mee op deze regionale conferentie, mede op initiatief van BeterOud. Voor meer informatie klik hier.

12 - 06 - 2018

Leergemeenschap culturele diversiteit

Pharos organiseert in 2018 in samenwerking met Hogeschool Utrecht en NOOM 3 bijeenkomsten rond thema’s als cultuursensitief werken, gezondheidsvaardigheden en het aanbieden van toegankelijke en begrijpelijke voorlichtingsmaterialen.

Data 21 februari, 10 april en 12 juni

Locatie: Hogeschool Utrecht, De nieuwe Poort 21, 3812 PA in Amersfoort.
Tijd: van 18.00 tot 21.00 uur
Kosten: gratis 

Voor parkeerkaarten, koffie, thee en een licht diner wordt gezorgd. De locatie is op loopafstand van NS station Amersfoort.
Geef je op door een e-mail te sturen naar h.bogers@pharos.nl
Klik hier voor meer informatie.

Lees verderSluiten
28 - 06 - 2018

Studiedag ‘Beweging en valpreventie voor ouderen’

Tijdens de studiedag ‘Beweging en valpreventie voor ouderen’ wordt u bijgepraat over de nieuwe richtlijn valpreventie, hoe u op een andere manier naar valpreventie kijkt en hoe u het kunt financieren. Voor meer informatie klik hier.

10 - 10 - 2018

Expeditie Begonia, congres over woonvariaties

Kom naar Expeditie Begonia om de nieuwste woonvariaties te zien; van prille ideeën tot vergevorderde plannen en gerealiseerde woonvormen. Voor een inclusieve samenleving is veel variatie in wonen, welzijn en zorg nodig. Prettig wonen is een basisvoorwaarde om mee te kunnen doen in de samenleving. Daarom organiseert het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg voor de vierde keer Expeditie Begonia. Voor meer informatie klik hier.