Meer Veerkracht, Langer Thuis

Een beweging op gang brengen, dat is wat we met Meer Veerkracht, Langer Thuis wilden bereiken. Een beweging die op termijn een duurzaam effect heeft op de veerkracht en kwaliteit van leven van ouderen.

Resultaten

Bekijk onze resultatenpagina voor de resultaten en producten van Meer Veerkracht, Langer Thuis.

Kennis ophalen en delen

Er is ontzettend veel ervaring en kennis opgedaan binnen de diverse thema’s die in Meer Veerkracht Langer Thuis voorbijkwamen. We zijn in de fase beland waarin we het programma evalueren en de geleerde lessen en succesvolle aanpakken ophalen en breed delen. Zo komen we tot een duurzame beweging naar meer veerkracht en kwaliteit van leven van alleenstaande, thuiswonende ouderen met een beperking.

Zelfstandig en prettig thuis wonen

FNO vindt dat een kwetsbare gezondheid een zinvol en betekenisvol leven niet in de weg mag staan. Met het programma Meer Veerkracht, Langer Thuis wilden we alleenstaande ouderen met een beperking in staat stellen zo lang mogelijk zelfstandig en op een prettige manier thuis te wonen. De thema’s meedoen en bewegen staan daarbij centraal, omdat dit belangrijke leefgebieden zijn die ook op langere termijn bijdragen aan zelfstandigheid. We richtten ons op alleenstaande ouderen met een beperking omdat juist deze mensen vaak een steuntje in de rug kunnen gebruiken als het tegenzit.

Projecten

Binnen Meer Veerkracht, Langer Thuis werden tussen 2015 en 2018 meer dan honderd initiatieven gefinancierd. Vernieuwende projecten en projecten gericht op verspreiding van succesvolle interventies, altijd met een breed draagvlak onder de ouderen om wie het ging. Kijk op onze projectenpagina voor alle projecten binnen het programma.

Lees verder over Meer Veerkracht, Langer ThuisSluiten

Maak kennis met Dag!enDoen! op NGOZ

In gesprek met projectleider Karin Köster Meer Veerkracht, Langer Thuis Lees het interview

Vier jaar Meer Veerkracht, Langer Thuis

Interview met Corine van Maar en Hanneke Marcelis Meer Veerkracht, Langer Thuis

Lees het interview
Benieuwd naar de resultaten van dit programma? Kijk op deze pagina: Resultaten

Nieuws

Meer Veerkracht, Langer Thuis brengt 37.000 ouderen in beweging

28 november 2019

Vier jaar geleden bracht FNO met het programma Meer Veerkracht, Langer Thuis een nieuwe beweging op gang voor alleenstaande, zelfstandig wonende ouderen met een beperking. Meedoen en bewegen, daar draaide het allemaal om. 37.000 Ouderen kwamen daadwerkelijk in beweging. Vele organisaties hebben meer dan 120 vernieuwende projecten opgezet of succesvolle projecten verspreid. De resultaten, geleerde lessen en praktijkvoorbeelden werden gepresenteerd tijdens het congres ‘Een nieuwe generatie ouderen(zorg)’ op 27 november te Nieuwegein.

 

Onderzoeksinstituut Nivel voerde in opdracht van FNO een programma-evaluatie uit. Uit dit onderzoek kwam onder andere het volgende:

  • Meer Veerkracht, Langer Thuis heeft een wezenlijke bijdrage geleverd aan de veerkracht en kwaliteit van leven van alleenstaande, zelfstandig wonende ouderen.
  • Maar liefst 37.000 ouderen zijn bereikt en in beweging gebracht.
  • Tussen de 25 en 50% van de deelnemende ouderen beweegt daadwerkelijk meer.
  • Ouderen nemen vaker initiatief om mensen in de eigen wijk of woonplaats te ontmoeten.

 

Bewegen en meedoen

FNO realiseerde een landelijke uitbreiding van activiteiten voor ouderen op het gebied van bewegen en meedoen. Er is veel kennis verzameld over succesvolle interventies, het bereiken van ouderen, het belang van co-creatie met ouderen en het nut van kennisdeling tussen projecten.

 

Ria (75) over het project Ons Raadhuis: ‘Elke ochtend in bed voelde ik mij zo moe. Maar dan zei ik: Ik wil het, ik kan het. En als ik dan in Ons Raadhuis was, bij al die mensen en activiteiten, dan was het zo fijn.’

 

Ouderen centraal

Ouderen namen deel op grote schaal, werden betrokken bij de opzet en uitvoering van de projecten en gaven zinvolle informatie over wat wel en niet werkte. Naast het actief betrekken van ouderen was een belangrijke succesfactor de begeleiding en coördinatie van activiteiten door professionals.

 

Verspreiden en verduurzamen

De geleerde lessen worden zo breed mogelijk verspreid, met als doel dat iedereen met de kennis van Meer Veerkracht, Langer Thuis aan de slag kan. FNO gebruikt heel 2020 voor het verspreiden en verduurzamen.

 

Wil je meer lezen over de resultaten en geleerde lessen van Meer Veerkracht, Langer Thuis? Ga naar fnozorgvoorkansen.nl/mvlt

 

Op de foto: Programmaleider Meer Veerkracht, Langer Thuis Corine van Maar draagt het (wandel)stokje over aan Els Hofman van Movisie, Joost Bos van KNVG, Raad van Ouderen van BeterOud en Shane ter Hennepe van Kenniscentrum Sport

Fotografie: Hermance van Dijk

Lees verder over de resultaten
Meer nieuws Houd mij op de hoogte

Tweets

Contact

Corine van Maar

Programmaleider

E | corine_van_maar@fondsnutsohra.nl

T | 06 216 595 59

 

Behoefte van de oudere centraal
Corine houdt zich al vijftien jaar bezig met ouderenzorg en is expert op het gebied van ouderen met een kwetsbare gezondheid en maatschappelijke participatie. Hoe blijft de zorg goed, toegankelijk en betaalbaar? Hoe zorg je dat de leefwereld van ouderen centraal staat? Hier zet Corine zich voor in. Haar werkervaring bij de eerste- en tweede lijn, bij gemeenten en een zorgverzekeraar komt daarbij goed van pas.

 

Verbinden van organisaties in de zorg
In haar werk streeft Corine naar samenwerking, want geen enkele organisatie kan complexe vraagstukken alleen oplossen. Het is haar ambitie om hierin ondersteunend en verbindend te zijn. Corine is sinds 2017 is voor zichzelf begonnen. ‘Ik ben blij met deze mooie opdracht als programmaleider bij Meer Veerkracht, Langer Thuis, waar ouderen terecht zo’n belangrijke rol spelen.’

 

Met vragen over Meer Veerkracht, Langer Thuis kunt u bij Corine terecht.

Lees verderSluiten

Programmacommissie

Prof. dr. N.K. de Vries (voorzitter)

Hoogleraar vice-decaan Faculty of Health, Medicine and Life Science

Dr. J. Lezwijn

Teammanager Kennis- en expertisecentrum at GGD Noord- en Oost-Gelderland

Drs. A. Koster

Voorzitter EASHA, European Association of Homes and Services for the Ageing

Drs. C.L. Harrevelt

Penningmeester NOOM en voorzitter Fos’ten

Drs. A. van Veldhuisen

Partner bij adviesbureau, begeleider/docent Sioo

Drs. H.M.E. Cliteur

Eigenaar adviesbureau

Lees meer