Meer Veerkracht, Langer Thuis

Een beweging op gang brengen, dat is wat we met Meer Veerkracht, Langer Thuis willen bereiken. Een beweging die op termijn een duurzaam effect heeft op de veerkracht en kwaliteit van leven van alleenstaande, thuiswonende ouderen met een beperking.

FNO vindt dat een kwetsbare gezondheid een zinvol en betekenisvol leven niet in de weg mag staan. Met het programma Meer Veerkracht, Langer Thuis willen we  alleenstaande, thuiswonende ouderen met een beperking, in staat stellen zo lang mogelijk zelfstandig en op een prettige manier thuis te wonen.

Duurzaam effect
We richten ons specifiek op de thema’s Bewegen en Meedoen, omdat dit belangrijke leefgebieden zijn die ook op langere termijn bijdragen aan zelfstandigheid. We stimuleren vernieuwing en helpen succesvolle aanpakken verder te verspreiden.

Looptijd en budget
Meer Veerkracht, Langer Thuis loopt van februari 2015 tot en met 2018, met een budget van € 12 miljoen. Er is op zes momenten een oproep gedaan om een aanvraag in te dienen. De laatste Call voor migrantenouderen en ouderen in dunbevolkte gebieden is in maart 2017 gesloten.

Zorg voor kwaliteit 
Het programma Meer Veerkracht, Langer Thuis wordt ondersteund door een programmacommissie. De leden van deze commissie geven advies over de programmateksten en callteksten en over welke projecten te financieren.  Ook wordt het programma tijdens en na de looptijd geëvalueerd. De resultaten van de evaluatie helpen ons de doelstellingen te bereiken en te leren van alle projecten en activiteiten.

Contact
Wilt u meer weten? Neem dan contact op met onze programmasecretaris Hanneke Marcelis.

Lees verderSluiten
De laatste call van Meer Veerkracht, Langer Thuis is gesloten

Nieuws

De workshops van MVLT: zowel praktische informatie als ervaringen delen

6 april 2017

De inschrijvingen voor de workshopdag van Meer Veerkracht Langer Thuis stroomde vooraf in grote getalen binnen. Dus zeer verheugd ontvingen Ineke en Hanneke op 29 maart bijna vijftig projectleiders in Amsterdam. De projectleiders konden tijdens deze leerzame dag naar drie verschillende workshops die op twee momenten werden gegeven, namelijk: ‘Samenwerken met de Gemeente’, ‘Boeien, Binden, Behouden: Werken met vrijwilligers’ en  ‘Hoe bereik je de doelgroep?’. Tijdens de koffie vooraf was iedereen al druk met het uitwisselen van ideeën…dat beloofde heel wat worden.

Vanaf half tien kregen de deelnemers van de workshop ‘Samenwerken met de Gemeente’ antwoord op hun vragen als “Hoe breng ik mijn project onder de aandacht bij de gemeente? Begin ik bij de ambtenaar, het raadslid of stap ik meteen naar de wethouder?” Uit een vooraf rondgestuurde vragenlijst kwam naar voren dat driekwart van de projecten graag een -betere- relatie met de gemeente wil. Maar ook dat veel van hen aanlopen tegen de puzzel van beleidsverantwoordelijkheid in de gemeente; projectleiders weten soms gewoon niet waar ze moeten beginnen.

Om hier meer inzicht in te krijgen besprak Aukje Ravensbergen (Van Oort en Van Oort ) eerst het reilen en zeilen en procedures van gemeenten. Vervolgens werd er op basis van de ervaringen en vragen van de projecten gezocht naar de mogelijkheden om de relatie met de gemeente op te bouwen. Belangrijk hierbij was volgens Aukje het helder hebben: “wat je als project bij de gemeente wilt bereiken”. Dat is niet altijd financiële steun. Een gemeente kan je bijvoorbeeld ook verder helpen in samenwerking met ander partijen. Het kan voor je project heel positief zijn wanneer je aan een gemeente kunt laten zien dat je een probleem voor hen op lost met het ontwikkelde aanbod voor senioren.

In de workshop ‘Boeien, Binden, Behouden: Werken met vrijwilligers’ gingen Theo Versnel en Marjan Fluitsma van de Sesam Academie  in op de punten waar projecten mee te maken krijgen met betrekking tot vrijwilligers. De missie van Sesam Academie is dan ook het bevorderen van de kwaliteit en professionaliteit van vrijwilligersorganisaties. De belangrijkste boodschap die naar voren kwam tijdens deze workshop was dat men zich bewust moet zijn van het feit dat net als mensen, vrijwilligers verschillen. Ze hebben verschillende achtergronden, specialismes en wensen. En zoals Theo zei: “Verschillende type vrijwilligers vergen andere manieren van benadering en omgang”.

De derde workshop ‘Hoe bereik je de doelgroep?’ werd door Kees Penninx van ActivAge  gegeven. De workshops begonnen met een project als voorbeeld waar dit vraagstuk aan bod komt. Zo sprak Ingrid Bulsink over haar project ‘Samen in de Stad’, Ester Bertholet over ‘Ons Raadhuis’ en Cindy Vos & Chuck Heerenveen over ‘Gevoel dat ik er weer bij hoor’.  Ieder liet zien hoe zijn/haar project contact zoekt met hun specifieke doelgroep. Zo blijkt bij ‘Samen in de Stad’ dat hulp vragen aan senioren veel beter werkt dan vragen of ze zelf hulp nodig hebben.

Nadat Kees nog wat meer achtergrondinformatie had gegeven ging iedereen in groepjes aan de slag om manieren te bedenken om kwetsbare ouderen te bereiken. De ideeën vlogen over de tafels heen. Een van de meest opvallende manieren was wel om de kapper als sleutelfiguur te gebruiken. Wanneer je erover nadenkt heel logisch; zelfs ouderen met een zeer kleine sociale kring gaan in de meeste gevallen naar een -vaste- kapper. Een eveneens effectieve manier om mensen te bereiken is het gebruik maken van ambassadeurs uit de doelgroep zelf. Zij kunnen zich als geen ander inleven in de doelgroep en makkelijk in contact komen met hen.

Na afloop van de workshops kwam men vol enthousiasme en verhalen de zalen uit. Dat de opgedane informatie heel praktisch heeft geholpen werd duidelijk uit de reactie van een van de deelnemers: “Heel erg interessant om te zien hoe de organisatie van de gemeente in elkaar zit. Ik weet nu waar ik moet zijn met mijn vraag!” Anderen waren vooral blij met het delen van ervaringen: “Sommige dingen weet je al, maar om alles in z’n geheel te behandelen is heel fijn. Bovendien is het echt van toegevoegde waarde om de mensen van andere projecten te ontmoeten”.

Al met al een geslaagde dag!

 

Lees verderSluiten
Meer nieuws Houd mij op de hoogte

Tweets

Agenda

11 - 04 - 2017 tot 30 - 05 - 2017

Congrestival Sociaal en Gezond 30 mei, Metaal Kathedraal Utrecht

Vind jij dat de gezondheidszorg en welzijn beter kunnen samenwerken? Dat is vooral een kwestie van DOEN! Hoe? Dat ervaar je op het Congrestival Sociaal ♥ Gezond, een kruising tussen een inhoudelijk congres en een verbindend festival.  FNO is mede organisator. Je kunt een kijkje nemen bij een aantal FNO projecten en er is nog veel meer te doen. Kijk op  www.movisie.nl/sociaalengezond2017 voor sprekers en schrijf je snel in!

Op het Congrestival word je door pioniers, starters en ervaren initiatiefnemers uit zorg en welzijn geïnspireerd en gestimuleerd om de verbinding tussen sociaal en gezond in je eigen werkomgeving te initiëren, te intensiveren en uit te breiden. Volg mini-colleges, dialoogtafels, buitenluchtsessies, workshops, speeddates of ervaar het Hemelrijck van de prachtige, culturele broedplaats Metaal Kathedraal.

Enthousiaste professionals, vrijwilligers en ervaringsdeskundigen krijgen de unieke gelegenheid om met elkaar aan de slag te gaan voor een betere verbinding tussen welzijn en de gezondheidszorg.

Werk jij aan preventie, publieke gezondheid als professional, onderzoeker, beleidsmaker of vrijwilliger? Mis dit dan niet! Je doet gegarandeerd gezonde contacten op. En wat ons betreft ga je geïnspireerd en opgeladen naar huis!

Lees verderSluiten
29 - 05 - 2017

Projectleidersbijeenkomst Meer Veerkracht, Langer Thuis – regio Noord-Holland

Meer agenda

Contact

Marlies Verschoor

Programmaondersteuner

E | marlies_verschoor@fondsnutsohra.nl

T | 06 577 573 67

Hanneke Marcelis-Evers

Programmasecretaris

E | Hanneke_Marcelis@fondsnutsohra.nl

T | 06 826 890 22

 

Welzijn voorop

Na haar studies Bestuurs- en Organisatiewetenschap (Universiteit van Utrecht) en Bestuurskunde: Besturen van maatschappelijke organisaties (Vrije Universiteit Amsterdam) is Hanneke aan de slag gegaan als adviseur bij het Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten. Vervolgens maakte ze een overstap naar Zorgbelang Noord-Holland. Dankzij haar voorgeschiedenis is Hanneke goed op de hoogte van de ontwikkelingen in zorg en welzijn.

 

Zinvolle bijdrage

Ze kijkt graag vanuit het perspectief van een cliënt, zorgvrager of burger, en vindt makkelijk haar weg in het speelveld tussen instellingen, cliënten, stichtingen, gemeenten en burgers. Hanneke is altijd enthousiast om een zinvolle bijdrage te leveren aan het welzijn van mensen. “Ouderen hebben een speciaal plekje in mijn hart. Ik denk dat ik me daarom ook zo op mijn plek voel bij Meer Veerkracht, Langer Thuis!”

 

Met vragen over Meer Veerkracht, Langer Thuis kunt u bij Hanneke terecht.

Lees verderSluiten

Ineke Jonker

Programmaleider

E | Ineke_Jonker@fondsnutsohra.nl

T | 06 12 95 50 79

Waar we het voor doen
Al jaren zet Ineke Jonker zich in haar werk in voor groepen in de samenleving die zorg of ondersteuning nodig hebben. Sinds 2007 doet zij dat bij Fonds NutsOhra waar zij lang de Geestelijke Gezondheidszorg als aandachtsgebied had. Sinds 2014 werkt zij met veel enthousiasme binnen het fonds aan het programma Meer Veerkracht, Langer Thuis gericht op alleenstaande ouderen met een beperking. “Met de juiste aandacht en ondersteuning krijgen deze ouderen zoveel meer plezier en perspectief. Dat is waar we het voor doen!”

 

Met vragen over Meer Veerkracht, Langer Thuis kunt u bij Ineke terecht.

Lees verderSluiten

Programmacommissie

Voorzitter: Prof. dr. N.K. de Vries

Hoogleraar vice-decaan Faculty of Health, Medicine and Life Science

Dhr. A. Koster

Onder meer Voorzitter van EASHA, European Association of Homes and Services for the Ageing

Mw. Drs. C.L. Harrevelt

Penningmeester NOOM en voorzitter Fos’ten

Dhr. drs. A. van Veldhuisen

Partner bij adviesbureau, begeleider/docent Sioo

Mevr. drs. H.M.E. Cliteur

Eigenaar adviesbureau

Lees meer