Onderzoek naar inclusief onderwijs

Geleerde lessen

Dankzij het onderzoek en de verkenningen hebben we zicht op:

  • de deelonderwerpen waaraan basisscholen, samenwerkingsverbanden en regio’s nu en in de nabije toekomst werken;
  • hun startposities en randvoorwaarden;
  • de knelpunten die zij tegenkomen;
  • en de ondersteuningsvragen die ze hebben.

Toekomstplannen

Veel waardevolle lessen dus, maar er is nog veel werk te verzetten. Jongeren INC ondersteunt de komende jaren het Platform Naar Inclusiever Onderwijs, JongPIT en Defence for Children om leerlingen, ouders, scholen en samenwerkingsverbanden te helpen bij het realiseren van inclusief onderwijs. We willen een duurzaam platform creëren dat deze ondersteuning ook na de programmaperiode kan bieden en roepen iedereen op hieraan mee te doen.

Waarom inclusief onderwijs?

  • Bekijk de animatie

Meer weten over inclusief onderwijs?