Werken met een ander, voor elkaar

Ivanka Groenenberg (Team GeestKracht) en Marleen van der Kolk (Het Bouwdepot) over de samenwerking tussen jongvolwassenen en door GeestKracht gefinancierde en gesteunde aanpakken

Ivanka: ‘Wat ik me goed kan herinneren, is dat ik bij een leersessie was met mensen uit het werkveld en een onderzoeker. Jij was daar ook bij, Marleen. En wat ik leuk vond is dat iedereen mij heel serieus nam. Soms word ik namelijk gezien als ‘de kwetsbare’ of ‘de jongere’, degene die er niet voor heeft gestudeerd. Dat had ik daar helemaal niet. Het was echt: we gaan met elkaar in gesprek en we willen jouw mening weten. En niet omdat het moet, maar omdat we het wíllen horen. Dat deed mij heel goed.

En dat is denk ik het belangrijkste: dat je in een horizontale verhouding tot elkaar staat. Het serieus nemen van ieders expertise om de tafel, ieders eigen ervaring, ideeën en opleidingsniveau. We voerden met zijn allen dat gesprek, waarbij iedereen op zijn manier kon uitblinken.’

Marleen: ‘Wat mooi om te horen en dat je je veilig voelde en dat je de ruimte kon pakken die nodig was. Ik weet nog hoe jij schitterde in die bijeenkomst! Wij dachten toen: dit smaakt naar heel veel meer. We wilden jou de hele dag wel bij Het Bouwdepot hebben.’

Ivanka: ‘Haha.’

Marleen: ‘Agenda-technisch bleek het toch wat lastiger dan dat. En het moet ook maar net passen in jouw eigen traject, je ambities, waar je mee bezig bent. Je moet je toch gaan klonen, Ivanka, want je wordt gemist hoor! We hebben veel geleerd. Verbinden en samenwerken is van groot belang.’

Nieuw perspectief

Ivanka: ‘Wat soms nog wel een uitdaging is bij organisaties, niet per se bij Het Bouwdepot hoor: iedereen is vaak enorm enthousiast: we hebben een jongere en lets go, maar dan is er achteraf eigenlijk helemaal geen ruimte voor nieuwe dingen. Want ja, je hebt genoeg werk op de plank liggen.

Bovendien kunnen jongeren een beetje bedreigend zijn. Je zit met z’n allen in een patroon en dan komt er iemand binnen met z’n mening. Op zo’n moment denken sommigen: ho, wacht even. Jij woelt in iets wat al heel lang hetzelfde gaat. Dit gaan we niet anders doen.’

Marleen: ‘Ja, omdat jij natuurlijk veel weet, een stevig persoon bent en heel erg vanuit je hart en je overtuiging spreekt, met een bak aan ervaring. Jouw kennis, jouw perspectief, die zijn enorm welkom in onze organisatie. Maar sommige mensen met wie wij samenwerken, moeten daaraan wennen.’

Ervaring is doorslaggevend

Ivanka: ‘Ik herinner me nog van die leersessie dat ik aan het begin niemand kende en het superspannend vond. Op een gegeven moment kom je dan een beetje los en ga je je mening geven. En toen vroeg jij: “Wil je ook bij de tweede groep, want ik wil jouw mening in beide groepen horen.” Wauw, ik mocht echt mijn mening geven! Ik weet nog goed dat ik aan het einde van die dag dacht: dit is waarom ik in Team GeestKracht zit.

Ik wil mijn mening geven, hoe dan ook. Ook als mensen het er niet mee eens zijn. Dat mag, want iedereen heeft een eigen mening, maar dat betekent niet dat ik hem niet ga verkondigen. En hoe meer ik geloof in mijn mening, hoe groter de kans is dat anderen er ook in gaan geloven of er in elk geval naar luisteren.’

Marleen: ‘Ik weet nog dat jij ergens halverwege die sessie iets teruggaf over geld geven en vertrouwen. Je maakte echt een punt en daar bleef je in volharden vanuit het perspectief van jongvolwassenen. Dat is me erg bijgebleven. Hoe op belangrijke momenten het perspectief, de stem en ervaring van jongeren doorslaggevend moet zijn. Wat ik al wist, maar dat werd weer extra duidelijk.’

Volle persoonlijkheid

Ivanka: ‘Wat mooi. Jullie staan ook echt voor vertrouwen in jongeren. Ik denk dat we sinds een paar jaar met z’n allen zoekende zijn: wanneer zetten we ervaringskennis in en wanneer niet? Wat het belangrijkst is, is dat we samenwerken. Je kunt werken voor een ander, maar je kunt ook werken mét een ander, vóór elkaar.’

Marleen: ‘Daar ben ik het volmondig mee eens. Ik ben heel blij met de samenwerking en verbinding met Team GeestKracht. De frisheid en openheid die jullie uitstralen. En jullie visie, het DNA van Team GeestKracht, is iets wat ik niet op veel andere plekken zie. Ik word er heel blij van.’

Ivanka: ‘Ik zit al best lang bij Team GeestKracht en er is inderdaad een bepaalde eigenheid in ons team en ook vertrouwen in elkaar.

Marleen: ‘Ja, maar jullie hebben ook ieder een heel eigen identiteit, zijn stuk voor stuk mooie persoonlijkheden. Jullie zijn veel meer dan de ervaringskennis die jullie inbrengen: jullie zetten je volle persoonlijkheid in als mens.’

Verbindende schakel

Ivanka: ‘Wat ik bij Het Bouwdepot altijd prettig vond, is als ik aangaf: het gaat even niet zo lekker, dan was het vanzelfsprekend dat ik even voor mezelf koos. Grenzen kunnen aangeven en grenzen kunnen accepteren maakt dat je veel sterker kunt helpen. En die ruimte was er en daardoor kon ik veel vaker aanwezig zijn.

Wat ik merk bij veel organisaties is dat ze geen jongeren kunnen vinden om te adviseren. Maar ik denk dat we veel meer moeten uitgaan van: “Ik ga een jongere vinden. Het maakt me niet uit hoe, maar ik ga er een vinden.” Ik geloof er heilig in dat dat kan. Want ze liggen bij wijze van spreken voor het oprapen.’

Marleen: ‘Het Bouwdepot heeft grote ambities, maar is klein en bedoeld als tijdelijke organisatie. We zoeken dus naar flexibele inzet van jongvolwassenen. De samenwerking met Team GeestKracht is daarom heel waardevol. Ook als verbindende schakel tussen onze organisatie en de jongeren die een bouwdepot ontvangen.

We krijgen veel verzoeken van media, maar merken dat er bij de ontvangende jongeren veel gebeurt en dat het vaak heel kwetsbaar is. Om die ervaringskennis en verhalen te kunnen delen zou iemand als jij, Ivanka, een logische verbinder zijn. Maar ja, hoe organiseer je dat op een manier dat het ook voor jou praktisch is in je leven? Want jij zei het net ook al: “Ik heb ook mijn eigen ontwikkeling.”’

Bijdrage en beloning

Ivanka: ‘Nu het gaat over toekomstwensen: ik vind het belangrijk dat de inbreng van jongeren ook serieus wordt genomen als het gaat over een beloning. Die hoeft niet per se financieel te zijn. Maar iedereen werkt voor zijn geld en krijgt geld voor wat hij doet, of werkt voor een bedankje en krijgt een bedankje voor wat hij doet.

Ik denk dat Het Bouwdepot daar heel sterk in is. Jullie weten heel goed: zij doen dit voor ons en wij geven daar iets voor terug. Ook jongeren moeten bedankt worden op een manier die past bij wat ze geven. Want dan blijf je een bijdrage leveren.’

Marleen: ‘Zeker. Heb een professionele houding naar jongeren toe. Stem dit af met elkaar. Niemand is gratis.’

Meer weten over Team GeestKracht?