ExpEx: ervaringsdeskundigheid voor een betere jeugdzorg

ExpEx: ervaringsdeskundigheid voor een betere jeugdzorg

ExpEx zijn Experienced Experts: getrainde jongeren die ervaring hebben in de jeugdhulp en zich inzetten als maatje van jongeren of adviseur van instellingen en overheden. Ervaringsdeskundigen kunnen jongeren in de jeugdhulp het gevoel geven dat zij niet de enige zijn die vervelende dingen hebben meegemaakt. Ze zijn een goed voorbeeld en een bron van hoop. Droom van ExpEx is dat de inzet van ervaringsdeskundigheid in de jeugdzorg vanzelfsprekend is en daarmee de jeugdhulp echt wordt verbeterd.

ExpEx, ontstaan in 2014, is een landelijk platform met regionale projecten. Ongeveer 300 jongeren zijn getraind, van wie 150 nog verbonden zijn aan de organisatie. Jongeren praten en beslissen binnen ExpEx op elk niveau mee.

Door de samenwerking met Geestkracht is ExpEx onlangs een stichting geworden. Een stap die nodig was om de organisatie en activiteiten verder te ontwikkelen. Zo kan ExpEx de jongeren nu een vrijwilligersvergoeding bieden voor landelijke activiteiten, makkelijker samenwerken met andere landelijke (jongeren)organisaties en landelijke knelpunten beter aanpakken.

Binnen GeestKracht gaat ExpEx de samenwerking opzoeken met de andere deelnemende organisaties. Maurits Boote, landelijke coördinator, trainer en websitebeheerder van ExpEx:

‘We hebben met alle organisaties veel thema’s gemeenschappelijk en kunnen samen de lobby en agendering hiervoor oppakken. We kijken ernaar uit dat de komende tijd structureel te doen!’