Onderzoek KBA Nijmegen

KBA Nijmegen deed voor GeestKracht een verkennend onderzoek naar ‘Studeren met psychische problemen in het mbo’.

Lees het onderzoeksrapport (pdf)

Documenten open call 1

Download hier de calltekst, het format begroting en de handleiding voor de portal voor open call 1:

Calltekst open call 1 (pdf)

Format begroting (xlsx)

Handleiding portal (pdf)

Formats rapportages

Download hier de formats voor de tussen- en eindrapportage van GeestKracht:

Format Tussenrapportage (doc)

Format Eindrapportage (doc)

Programmatekst

Voor uitgebreide informatie over GeestKracht kun je de programmatekst downloaden:

Download de programmatekst (pdf)

Logo GeestKracht

Download hier het logo van GeestKracht:

Logo GeestKracht (jpg)

Heb je een speciaal format nodig, bijvoorbeeld voor drukwerk of voor een gekleurde ondergrond (transparant)? Mail dan naar judith.eekhout@fnozorgvoorkansen.nl.

Beleidsanalyse Van Oort & Van Oort

Van Oort & Van Oort schreef voor ons de beleidsanalyse ‘Mentale gezondheid jeugd’.

Lees de analyse (pdf)

Quickscan Trimbos-instituut

In opdracht van FNO heeft het Trimbos-instituut een quickscan uitgevoerd: ‘Kwetsbare jongvolwassenen met psychische problematiek’.

Bekijk de quickscan (pdf)