Het afgelopen jaar stond in het teken van het afronden van mijn studies Bestuurs- en Organisatiewetenschappen en Rechtsgeleerdheid en het stimuleren van de fysieke en inhoudelijke toegankelijkheid van het onderwijs aan de Universiteit Utrecht.

Ik ben al drie jaar actief voor het Jongerenpanel en heb mooie ervaringen opgedaan. Het meest waardevol zijn niet de gesprekken met parlementariërs en artsen, maar juist de contactmomenten met mijn panelleden. Mensen die een andere aandoening hebben dan ik, maar dezelfde problemen ervaren in hun dagelijks leven. Ik ben dankbaar dat ik met al deze inspirerende jongeren mag samenwerken.

Komend jaar hoop ik zo veel mogelijk jongeren te inspireren en in hun kracht te zetten. Gezondheid is immers niet alleen het wel of niet hebben van een aandoening, maar ook de mate waarin je je leven kan managen met hetgeen je bij je draagt.

"Het meest waardevol zijn de contacten met andere panelleden."

Het Jongerenpanel heeft jou nodig!

Ben jij tussen de 15 en 25 jaar, heb je een chronische aandoening en wil je je inzetten voor alle jongeren met een chronische aandoening in Nederland? Meld je dan aan voor het Jongerenpanel Zorg én Perspectief!

Het Jongerenpanel bestaat uit jongeren met verschillende achtergronden en verschillende aandoeningen. Wat ons bindt is dat we er allemaal voor willen zorgen dat het dagelijkse leven makkelijker wordt voor jongeren met een chronische aandoening. Het verschil in maatschappelijke participatie tussen jongeren met een chronische aandoening en gezonde leeftijdsgenoten maken we samen kleiner.

Wie zijn de andere leden?