Vervolgprogramma: Klein Geluk

Na een positieve evaluatie is besloten om een vervolgprogramma te ontwikkelen, waarbij we het geleerde van Klein Geluk I hebben meegenomen. Het nieuwe Klein Geluk is breder opgezet:

  • meer synergie tussen de projecten, zodat deze van elkaar leren;
  • meer investeringen in grotere activiteiten;
  • materialen, dagbesteding en evenementen die een bijdrage leveren aan de kwaliteit van leven van mensen met een langdurige beperking op het vlak van gezondheid;
  • een nieuwe focus op structurele verbetering van de kwaliteit van leven.

Het vervolg op Klein Geluk I heet Klein Geluk. Neem een kijkje:

Contact

Caroline Hop

Programmaleider

06 124 309 50

caroline.hop@fnozorgvoorkansen.nl