Verschillende accenten

De projecten in de drie gebieden leggen verschillende accenten. Zo zet Tilburg vooral in op de verbinding van al lopende projecten en activiteiten in de wijken, op het monitoren van resultaten en het delen van expertise. In Leeuwarden is het project een onderdeel van een groter programma voor stedelijke vernieuwing dat maatwerk benadrukt en informele netwerken benut. De Schilderswijk in Den Haag staat bekend als smeltkroes van culturen. De bestaande kloof tussen bewoners en hulpverlening wil het project verkleinen door inzet van de Schilderswijkmoeders en intensieve samenwerking met partners in de wijk.

Het leuke en heldere beeldverslag van de bijeenkomst door Leontine Hoogewegen.

Lerend karakter

In de presentatie van de evaluatieonderzoekers was het lerende karakter van Samen Kansrijk en Gezond duidelijk zichtbaar. De onderzoekers denken met hun participatief actieonderzoek continu mee met de gebieden over wat (niet) werkt en waarom. Elk gebied werd gekoppeld aan een van de onderzoekers.

Met de ‘Mentimeter’ konden deelnemers tijdens de bijeenkomst reageren op vragen:

Hoe doe jij dat?

In breakout rooms gingen de deelnemers in gesprek met de uitnodiging dilemma’s te delen. Wie ben je en waar loop je tegenaan? Welke gezinnen tref je, welke vragen krijg je, wat is je rol en met wie werk je samen? Hoe pakken anderen dit aan?

Behoefte van gezinnen

Hét thema van deze bijeenkomst was ervaringsdeskundigheid, als een manier om de stem en behoefte van gezinnen structureel te horen en serieus te nemen. Maar wat is ervaringsdeskundigheid (en ervaringskennis) eigenlijk? De zes aanwezige moeders waren duidelijk: daar is niet één antwoord op. Je moet vooral kijken naar wat nodig is in jouw gebied en welke mensen er wonen.

Gelijkwaardig

Onderzoeker Barbara Groot liet zien hoe je kunt kijken naar ervaringsdeskundigheid. Er zijn mensen met ervaring(en) met leven in armoede, mensen met ervaringskennis die verder gaat dan hun eigen ervaringen en ervaringsdeskundigen met een opleiding. Haar advies: maak je niet te druk om wie wat is, maar benut de verschillen. En geef alle ervaringskennis in je project een net zo grote plek als professionele kennis en wetenschappelijke kennis.

Waarom? Het is logisch om de mensen voor wie je iets wilt betekenen vanaf de start mee te nemen. Dit leidt tot betere plannen waar de mensen om wie het gaat iets aan hebben. Bovendien geef je bewoners meteen al meer zeggenschap over hun levens.

Bedenk dat ervaringsdeskundigen zelf ook specifieke behoeften kunnen hebben in jullie samenwerking. Vraag daarnaar en maak jullie relatie zo gelijkwaardig mogelijk.

Ervaringsdeskundigheid: wat is dat voor jou?

Met die vraag gingen deelnemers weer de breakout rooms in. Gaat het voornamelijk om contact met bewoners? Hoe kun je hen echt betrekken? Hoe werk je goed samen? Ga je ervaringsdeskundigen opleiden en steunen in hun ontwikkeling, bijvoorbeeld naar een betaalde baan? De nieuwsgierigheid is gewekt en de roep om een vervolggesprek hierover was goed hoorbaar.

Ontmoetingen

De deelnemers zien elkaar graag vaker. Samen Kansrijk en Gezond plant een nieuwe (hopelijk fysieke) bijeenkomst in het voorjaar. Maar daar willen we niet op wachten; we zoeken elkaar meteen op, ook live zodra het weer kan. Inmiddels zijn de eerste telefoontjes gepleegd en overlegmomenten gepland.

Heb jij ideeën over contact onderhouden en ervaringen delen met elkaar, of wil je graag iets anders kwijt?

 

Illustraties: Leontine Hoogeweegen