20180622 aftrap Voel je goed Den Haag2

Voel je goed!

Over dit project

Voel je goed! is een aanpak voor lager opgeleide ouders met overgewicht, die willen afvallen en moeite hebben met taal. Deelnemers krijgen eet- en beweegadviezen van een diëtist en leren in kleine groepjes onder begeleiding van een vrijwilliger informatie over gezond eten en bewegen beter begrijpen en toepassen.

Leuke en leerzame lessen
Onderwijskundigen, vertegenwoordigers van kennisinstituten rond eten en bewegen, diëtisten en ervaringsdeskundigen hebben in negen maanden tijd twintig leuke en leerzame lessen gezondheidsvaardigheden gemaakt.
Aan de hand hiervan leren de deelnemers in Den Haag, Emmen, Hengelo, Hoogeveen, Rotterdam en Zoetermeer hoe ze gezonder kunnen leven. Dankzij de eenvoudige taal die de diëtist en vrijwilligers

Meer bewust
Door het programma ‘Voel je goed!’ zijn gemeenteambtenaren zorg, kennisinstituten, de diëtisten(vereniging) en andere zorgverleners zich meer bewust van de relatie tussen gezondheid en geletterdheid: laaggeletterden met overgewicht blijken dubbel kwetsbaar.

Ervaringsdeskundigen
Het project werkt samen met een klankbordgroep van ervaringsdeskundigen, die bij de ontwikkeling van al het wervings-, scholings- en onderzoeksmateriaal zijn betrokken.

Lees een ervaringsverhaal  of bekijk het filmpje.

Doel van het project

Voel je goed! is een aanpak om de gezondheid van laaggeletterde mensen met overgewicht te verbeteren.

Looptijd

1 januari 2016 - 1 juli 2019

Projectlocaties

Den Haag

Hoogeveen

Emmen

Zoetermeer

Rotterdam

Hengelo

1
Den Haag
2
Hoogeveen
3
Emmen
4
Zoetermeer
5
Rotterdam
6
Hengelo

Contact

Volg ons