P1300201 breed

Ik zie geen steek en heb toch alles gezien!

Doel van het project

Theaterbeleving structureel mogelijk maken voor blinden en slechtzienden. We zoeken oplossingen voor (financiële) knelpunten om aan de vraag van de doelgroep te voldoen en we zullen flinke stappen zetten op weg naar de gewenste situatie op lange termijn: theaters, festivals en producenten in Nederland zorgen voor live audiobeschrijving bij alle voorstellingen waar mensen met een visuele beperking graag naar toe willen.

Over dit project

Met een visuele beperking een theatervoorstelling beleven? Dat kan! Dankzij live audiobeschrijving en een inleiding met meet & feel kunnen mensen die blind of slechtziend zijn theater ‘zien’. Een bij de voorstelling aanwezige blindentolk beschrijft, tussen de dialoog of zangtekst in, alles wat op het podium gebeurt. De gasten zitten gewoon in de zaal en horen de tolk via een draadloze koptelefoon.

“Ik ben ook gewoon een mens. Ik woon in een gewoon huis, ik heb kinderen die gewoon naar school moeten. Dan wil ik ook gewoon naar het theater kunnen.”

Live audiobeschrijving door blindentolken in theater en bij evenementen heeft zich de afgelopen 5 jaar in Nederland als methode bewezen. Meer bekendheid is nu nodig om financiële middelen te genereren en continuïteit veilig te stellen. Binnen dit project zullen we meer voorstellingen van audiodescriptie voorzien en een brede lobby opzetten.

Looptijd

1 januari 2019 - 31 december 2020

Projectlocatie


Dit project wordt landelijk uitgevoerd.

Contact

Volg ons