Goed Bezig! Header

Goed Bezig!

Over dit project

Het programma Goed Bezig! is een aanpak om de zelfredzaamheid, gezonde leefstijl en participatie van gezinnen met een lage sociaal economische status (SES ) te verhogen. Met inzet van ambassadeurs en ervaringsdeskundigen werkt het programma aan het verbeteren van de (mentale) gezondheid op het gebied van gezond gewicht, roken, drinken en psychisch welbevinden.

Blijvende gedragsverandering
In Goed Bezig! werken drie partijen samen: Indigo Preventie, Alsare ontwikkeling en advies en Geloven in Spangen. In meedenkbijeenkomsten geven de bewoners zelf aan wat ze nodig denken te hebben om hun (mentale) gezondheid te verbeteren.Vraag en aanbod worden samengebracht waarbij de ambassadeurs en de bewoners zelf een belangrijke rol vervullen.
Na drie jaar is het programma onderdeel van de wijkaanpak, sluit het aanbod in de wijk aan bij de behoeften van de bewoners en zijn de sociale netwerken versterkt. Er is een blijvende gedragsverandering teweeggebracht waarbij mensen zelf oplossingen bedenken.

Van gast naar vrijwilliger
Een praktijkvoorbeeld: een bezoeker komt als gast naar een open maaltijd. Na een paar weken helpt hij mee met de afwas, een maand later kookt hij zelf als vrijwilliger. In de tussenliggende dagen thuis wordt hij gestimuleerd ook bewust gezond te eten.

Van cursist tot coach
In de cursus Samen Gezond Eten en Bewegen geeft een diëtiste tips. Na 16 weken training gaan de deelnemers als ervaringsdeskundige, ambassadeur en leefstijlcoach met bewoners aan de slag om meer te bewegen en gezonder te gaan eten en leven.

Doel van het project

Doelstelling van het project is het vergroten van de zelfredzaamheid en daaraan gekoppeld het verbeteren van de gezondheid van de bewoners in Rotterdam Spangen en Tussendijken.

Lees dit artikel over Goed Bezig!

Nog een mooi artikel uit het Nederlands Dagblad.

Ervaringsverhalen in het Nederlands Dagblad.

Looptijd

1 mei 2016 - 1 mei 2019

Projectlocatie

Rotterdam Spangen

1
Rotterdam Spangen

Contact

Organisatie

Alsare ontwikkeling en advies

Projectleider

Cora van de Koppel

Volg ons