foto fun2go

Fun2go fiets voor de cliënten van Elzenpas 1

Doel van het project

Het realiseren van een fun2go fiets voor de cliënten van de Elzenpas 1 van zorginstelling Elver in Nieuw-Wehl. De kwaliteit van leven en het welbevinden van deze cliënten zal hierdoor enorm vergroot worden.

Over dit project

Elver is een zorginstelling voor mensen met een verstandelijke beperking, hun ouders, familie en voor verwijzers en medisch specialisten. Elver stelt zich ten doel dat cliënten een zinvolle dagbesteding hebben. Hierbij wordt rekening gehouden met hun wensen, mogelijkheden en interesses. De cliënten van Elzenpas 1 gaan overdag naar het werk (dagbesteding) op het Elverterrein. Het werk van deze cliënten bestaat onder andere uit het uitvoeren van diverse klusjes. De meeste cliënten voeren deze werkzaamheden uit met een kruiwagen of kar. Vanwege het ouder worden en/of door lichamelijke beperkingen is het echter soms prettiger om te fietsen. Door de aanschaf van een fun2go fiets kunnen we ervoor zorgen dat de cliënten een zinvolle dagbesteding kunnen blijven houden. Op deze manier nemen ze deel aan de samenleving en dat geeft een heel positief gevoel. Ook de 30 cliënten van de buurgroepen zullen gebruik maken van de fiets.

Looptijd

1 januari 2019 - 1 juli 2019

Projectlocatie

Nieuw Wehlseweg 14 in Nieuw-Wehl

1
Nieuw Wehlseweg 14 in Nieuw-Wehl

Contact

Volg ons