family check-up

Family Check-Up

Over dit project

Jongeren tussen de 10 en 14 jaar met een licht verstandelijke beperking, psychische problemen en/of gedragsproblemen roken en drinken vaak te veel. Meestal zijn ze niet in staat daar uit zichzelf mee te stoppen. De ‘Family Check Up’ (FCU) is in de Verenigde Staten al een succes en kan mogelijk ook de Nederlandse jongeren helpen.

De FCU is een korte (drie sessies), laagdrempelige interventie die zich richt op het hele gezin en dus niet alleen op de jongere. De hulpverlener komt bij het gezin thuis. Uit een groot aantal studies blijkt dat de FCU ook succesvol kan zijn bij andere problemen.

Denk aan anti-sociaal gedrag, psychische problemen, overgewicht of risicovol seksueel gedrag. De aanpak is gericht op gezinnen met een lage sociaal-economische status (SES).
De problemen die het gezin zelf ervaart, staan centraal in de FCU. De gedachte is dat juist de context van het gezin belangrijk is bij het ontstaan en in stand houden van de problemen. In de laatste sessie wordt afgesproken wat het gezin wil veranderen en wat daarvoor nodig is. Het kan dan gaan om opvoedingsondersteuning of een training ‘stoppen-met-roken’, maar ook om ondersteuning op financieel gebied.

De FCU is in de Verenigde Staten ontwikkeld. Het Trimbos Instituut wil de FCU nu toesnijdenop de Nederlandse context om vervolgens de aanpak te onderzoeken op effectiviteit.

Doel van het project

Doel van het project is om een Amerikaanse effectieve interventie aan te passen aan de Nederlandse context en via deze interventie het stoppen van roken en zwaar alcoholgebruik bij jongeren met een licht verstandelijke beperking te bevorderen.

Looptijd

2 januari 2017 - 28 juni 2019

Projectlocatie


Dit project wordt landelijk uitgevoerd.

Contact

Organisatie

Trimbos instituut

Projectleider

Karin Monshouwer

Volg ons