crdl

Beleving, interactie en klein geluk door de CRDL

Doel van het project

Het doel van het project is om, door de aanschaf van de CRDL, communicatie en sociale interactie tussen bewoners, zorgmedewerkers en familieleden mogelijk te maken. Voor de doelgroep wonend op locatie Herinckhave is communicatie niet altijd meer vanzelfsprekend. De CRDL zorgt er voor dat contact weer mogelijk wordt. Er worden kleine geluksmomenten gecreëerd die van grote toegevoegde waarde zijn voor de bewoners. Het emotioneel welbevinden zal hierdoor sterk verbeteren.

Over dit project

Dit project betreft de aanschaf van een CRDL voor locatie Herinckhave van Stichting Carintreggeland. Op deze locatie wonen ouderen met dementie die aangewezen zijn op zorg en ondersteuning. Om deze doelgroep een zo waardevol mogelijk leven te kunnen bieden is belevingsgerichte aandacht van groot belang. Met de aanschaf van een CRDL – een interactief zorginstrument dat aanraking tussen mensen vertaalt in geluid – wordt contact weer mogelijk. Dit is van grote toegevoegde waarde voor het welbevinden en ervaren geluk van de bewoners.

Looptijd

1 januari 2019 - 31 mei 2019

Projectlocatie

Backenhagenlaan 76 Hengelo

1
Backenhagenlaan 76 Hengelo

Contact