Volop aandacht in coalitieakkoord voor gezinnen in een kwetsbare situatie

Datum

22 december 2021

Plannen voor de aanpak van armoede en gezondheidsachterstanden

Samen Kansrijk en Gezond is blij met het nieuwe coalitieakkoord. Op meerdere plaatsen in het document neemt de nieuwe regering zich voor drempels aan te pakken en kansen te creëren voor mensen in een kwetsbare situatie.

In het akkoord staan onder andere deze veelbelovende passages:

  • ‘Als onderdeel van een brede aanpak van bestrijding van armoede in kwetsbare wijken door gemeenten investeren we in een rijke schooldag, waarbij scholen zelf bepalen wat zij nodig achten om de kansenongelijkheid te verkleinen.’ ‘We kiezen voor een structurele versterking van scholen met veel leerachterstanden. Gelijke kansen vragen een ongelijke aanpak, zodat elk kind de beste kans krijgt.’
  • ‘We verruimen de bijverdiengrenzen in de Participatiewet en samen met gemeenten zorgen we er voor dat mensen die langdurig in de bijstand zitten actief worden benaderd en worden ondersteund en gestimuleerd naar werk. (…) Daarbij hebben we oog voor ieders talenten en beperkingen, werken we vanuit vertrouwen en is er ruimte voor maatwerk.’
  • ‘We zetten de brede armoede- en schuldenaanpak met volle kracht door. We nemen maatregelen om het aantal kinderen dat in armoede opgroeit in vier jaar tijd te halveren en hanteren daarbij een eenduidige, realistische, relatieve definitie van armoede.’
  • ‘Daarbij moeten we ook breder kijken naar gezondheid: onderwijs, sport, huisvesting, bestaanszekerheid en leefomgeving dragen allemaal bij. Kwetsbare mensen leven zeven jaar korter en vijftien jaar langer in minder goede gezondheid en kinderen die ongezond opgroeien staan veelal op een achterstand. Dat vinden we onacceptabel.’
  • ‘We willen meer aandacht voor preventie en een gezonde levensstijl van jongs af aan. Kinderen die ongezond opgroeien staan veelal op een achterstand. Vermijdbare gezondheidsverschillen pakken we daarom aan. We zetten de doelen van het Preventieakkoord door, met als doel een gezonde generatie in 2040 met een focus op de jeugd door sport, voeding en bewegen.’
  • De kostendelersnorm voor bijstandsgerechtigden wordt versoepeld: ‘zodat inwonende jongvolwassenen tot 27 jaar niet langer meetellen als kostendeler voor de uitkering van huisgenoten’.
  • De kinderopvang wordt grotendeels gratis: ‘In stappen verhogen we de vergoeding van de kinderopvang tot 95 procent voor werkende ouders.’ En ook de huurtoeslag wordt vereenvoudigd.

Samen Kansrijk en Gezond en ons gezinspanel zien ernaar uit om de komende jaren samen met de regering, professionals én gezinnen zelf, de ervaren gezondheid van gezinnen in een kwetsbare situatie te verbeteren.