Verhalen over intergenerationele armoede

Datum

17 augustus 2020

Verhalen over intergenerationele armoede

Het risico dat je als volwassene in armoede leeft wanneer je arm opgroeide is bijna tweemaal groter dan als je niet arm was. We noemen het intergenerationele armoede wanneer een familie van generatie op generatie in armoede leeft. De daarmee gepaard gaande minder goede gezondheid vergroot de verschillen tussen mensen in de samenleving en vermindert mogelijkheden en kansen.

Hoe is het om te leven in langdurige armoede? Lees het in de verhalen van Sidney, Nadia en Willie over zichzelf en hun familie.