Toekenningen GeestKracht open call 1

Datum

9 juli 2020

Toekenningen GeestKracht open call 1

De toekenningen van open call 1 zijn bekend! We zien ernaar uit om samen te werken met:

Gewoon, weer meedoen
Hogeschool Windesheim
‘Gewoon, weer meedoen’ wil de maatschappelijke kansen vergroten van jongvolwassenen met een psychische kwetsbaarheid die verblijven in een justitiële instelling. Dit gaat het project doen door samen met de jongvolwassenen zelf, professionals en organisaties het uitstroomtraject te verbeteren en te monitoren.

Transitie journeys
Maastricht University
‘Transitie journeys’ is er voor jongvolwassenen met een licht verstandelijke beperking en psychische problematiek in de transitie naar volwassenenzorg. Het doel is om zorgprofessionals beter toe te rusten en de verschillende vormen van ondersteuning voor deze jongvolwassenen beter af te stemmen.

MIND Young Academy
MIND
‘MIND Young Academy’ richt zich op psychisch kwetsbare jongvolwassenen in het mbo. Doel is om hen veerkrachtiger te maken en hun deelname in de maatschappij te bevorderen. Jonge ervaringsdeskundigen gaan hierover met een klas in gesprek. Samen met de mbo-instellingen kijken we hoe de thematiek blijvend bespreekbaar gemaakt kan worden.

Eerder is beter
Parnassia Groep
‘Eerder is beter’ wil een landelijk platform creëren over jongvolwassenen met (een verhoogd risico op) psychische klachten. Het moet een netwerk worden voor professionals en de jongvolwassenen zelf. Hierbij staat het onderscheid centraal tussen buitengewone ervaringen en psychische klachten van voorbijgaande aard, en het ontwikkelen van ernstige en langdurige psychische problematiek.

DevelopRoad
Curium-LUMC
‘DevelopRoad’ is onderdeel van een meerjarig programma dat zich richt op jongvolwassenen die onvoldoende baat hebben bij de huidige zorg en blijvend worstelen met ernstige psychische problematiek. Beoogd wordt in co-creatie met jongvolwassenen, behandelaars en andere belanghebbenden een visie en onderzoeksplan te ontwikkelen om hun toekomst te verbeteren.

Transfer(coach)
MEE Amstel en Zaan
‘Transfer(coach)’ richt zich op jongvolwassenen met een licht verstandelijke beperking en/of gedragsproblemen die opgroeien tussen verschillende culturen, van wie het merendeel (lichte) psychische problemen ervaart. Deze jongvolwassenen worden op een langdurige en integrale wijze ondersteund op weg naar een waardevolle toekomst.

Evaluatie programma GeestKracht
Trimbos-instituut
Er waren drie onderzoeksinstituten in de race om het programma gedurende de looptijd te monitoren. We hebben besloten om het Trimbos-instituut te vragen na de zomer een finaal voorstel voor een meerjarig evaluatieonderzoek in te laten dienen. Het Trimbos-instituut werkt dit voorstel uit samen met Stichting Alexander.

De eerste call van GeestKracht gemist? Op 1 september wordt een tweede call geopend!