Subsidies Klein Geluk voor derde Call materialen, dagbesteding en evenementen

Datum

3 mei 2019

Subsidies Klein Geluk voor derde Call materialen, dagbesteding en evenementen

Er is veel belangstelling voor de Calls materialen, dagbesteding en evenementen van Klein Geluk. Ook bij de derde Call zijn weer veel meer aanvragen binnengekomen dan we konden honoreren. We hebben dertig mooie projecten kunnen subsidiëren die een bijdrage leveren aan de kwaliteit van leven van mensen met een langdurige beperking op het vlak van gezondheid. Vanaf half mei zijn al deze projecten, naast de andere Klein Geluk-projecten, zichtbaar op onze website.

De volgende Call gaat in het najaar open. Rond de zomer verschijnt informatie hierover op de site.