Startconferentie Naar Inclusiever Onderwijs

Datum

17 maart 2020

Startconferentie Naar Inclusiever Onderwijs

Femke van Zoggel was namens Jongerenpanel ZeP in februari bij de startconferentie ‘Naar Inclusiever Onderwijs’. Initiatiefnemers waren VOS/ABB, Verus, LVGS en NCOJ. Op de conferentie spraken onder meer de minister van basis- en voortgezet onderwijs Arie Slob, de minister van Gehandicaptenzaken Rick Brink en de voorzitter van het College voor de Rechten van de Mens Adriana van Dooijeweert. Verder kon iedereen kennismaken met heel veel mooie praktijkvoorbeelden.

Samen naar school

Inclusief onderwijs is een belangrijk onderwerp voor het Jongerenpanel en voor het FNO-programma Jongeren INC. We vinden het van belang dat kinderen samen opgroeien en naar school gaan. Dit draagt in grote mate bij aan een inclusieve samenleving. Het Jongerenpanel wil dat jongeren met een chronische aandoening kunnen meedoen op álle scholen.

Stappen naar inclusief onderwijs

De conferentie was de officiële start van de beweging ‘Naar Inclusiever Onderwijs’ in het PO, VO en MBO. Volgende stappen zijn het vormen van netwerken van schoolleiders en bestuurders, werkbezoeken aan inclusieve scholen, het opzetten van een helpdesk en een tweede landelijke conferentie op 10 februari 2021.