Start nieuw programma Klein Geluk

Datum

6 juli 2022

Call open vanaf 1 september

Klein Geluk richt zich op het verbeteren van de ervaren kwaliteit van leven van mensen met een langdurige beperking op het vlak van gezondheid. Het programma heeft acht miljoen euro beschikbaar om de komende zeven jaar organisaties hierbij te ondersteunen. Organisaties worden uitgenodigd een subsidieaanvraag in te dienen vanaf 1 september 2022.

‘Je bent altijd bezig met je rolstoel om obstakels te overwinnen en dat heb je nu even helemaal niet.’ – Willem, VR-sporter

De mate waarin iemand:

  • dingen zelf kan bepalen (eigen regie);
  • sociale relaties heeft met anderen (participatie);
  • en zich lichamelijk en geestelijk goed voelt (welbevinden)

zijn belangrijke factoren voor de ervaren kwaliteit van leven. Klein Geluk ondersteunt daarom activiteiten die dit positief beïnvloeden. Het belangrijkste uitgangspunt is de vraag en behoefte vanuit de doelgroep zelf. Zij staan centraal in het hele programma.

Over Klein Geluk

Het vorige programma Klein Geluk financierde ruim tweehonderd projecten op het gebied van materialen, dagbesteding en evenementen, zoals (beweeg)materialen, inrichting van binnen- en buitenruimtes, activiteiten en uitjes. Daarnaast zijn twintig projecten gesubsidieerd die een structurele verandering teweeg hebben gebracht. Het programma is afgesloten met een evenement door en voor de doelgroep.

Dit nieuwe programma Klein Geluk is gebaseerd op een uitgebreide evaluatie van het vorige programma en literatuuronderzoek. Naast de mogelijkheid voor relatief kleine subsidies voor materialen, dagbesteding en evenementen wil Klein Geluk mensen uit de doelgroep aan het werk helpen én is er aandacht voor structurele verbeteringen voor de doelgroep.

‘Dat je eerst zelf leert en daarna ook een ander het leert. Dat is heel erg leuk.’ – Neeltje, co-trainer Supermarktsafari

Subsidie aanvragen

Vanaf 1 september tot 13 oktober 2022 kunnen organisaties subsidie aanvragen voor materialen, dagbesteding en evenementen.