Recht op onderwijs voor ieder kind op Conferentie Onderwijs-Jeugd

Datum

31 oktober 2019

Recht op onderwijs voor ieder kind op Conferentie Onderwijs-Jeugd

De conferentie Onderwijs-Jeugd, vandaag in Veenendaal, draait om het recht op onderwijs en ontwikkeling voor ieder kind. Hiertoe worden krachtige samenwerkingen nagestreefd, want wanneer kinderen, ouders en professionals van gemeente, jeugdhulp en onderwijs de handen ineenslaan is heel veel mogelijk. De conferentie stelt inspireren en het delen van goede voorbeelden centraal. Deelnemers werken in de jeugdhulp of leerplicht, zijn gemeenteambtenaren jeugd en onderwijs, schoolleiders, intern begeleiders en zorgcoördinatoren uit verschillende regio’s.

Voorzitter Jongerenpanel Zorg én Perspectief Femke van Zoggel leidde met Joep Stassen het panelgesprek. Femke: ‘Het was een positieve dag en heel goed om vandaag bij elkaar te zijn. Het Jongerenpanel vindt het belangrijk dat leerlingen en ouders altijd bij samenwerkingen betrokken worden. Hierdoor kan er pas echt maatwerk ontstaan.’

Kijk hier voor meer informatie over de conferentie.