Onderzoek ‘Studeren met psychische problemen in het mbo’

Datum

13 juli 2020

Onderzoek ‘Studeren met psychische problemen in het mbo’

KBA Nijmegen deed voor ons programma GeestKracht het verkennend onderzoek: ‘Studeren met psychische problemen in het mbo’. Vragen die centraal stonden waren onder meer:

  • Wat is de aard en omvang van de psychische problematiek waarmee studenten in het mbo te maken hebben?
  • En wat zijn de belangrijkste knelpunten op schoolniveau en op studentniveau?