Nieuwe programmaleider programma GeestKracht

Datum

15 april 2021

Jeroen van Doorn stelt zich voor

‘Mijn naam is Jeroen van Doorn en ik ben de nieuwe programmaleider van GeestKracht. Ik ben 41 jaar oud en woon samen met mijn vrouw en dochter in Tilburg.

Nadat ik de eerste tien jaar van mijn werkende leven als bedrijfskundige in commerciële functies gewerkt heb, ben ik op mijn dertigste mijn hart gaan volgen. Ik heb het roer omgegooid en ben Social Work gaan studeren. Vanaf het moment dat ik daaraan begon voelde ik dat ik de juiste keuze had gemaakt.

Ik heb sinds mijn dertigste niet meer “gewerkt”; ik ben bezig geweest mijn persoonlijke missie te volbrengen: een samenleving waarin iedereen zichzelf kan zijn en gelijke kansen heeft. Het persoonlijk begeleiden van mensen met diverse kwetsbaarheden en achtergronden heeft me veel voldoening gegeven en me verder gevormd als mens.

Door actief te zijn in het sociaal domein zag ik steeds vaker de beperkingen van de systeemwereld en de behoefte aan maatwerk en innovatie in het werkveld. Vanuit deze bevindingen en de kans die ik kreeg bij Stichting Springplank, ben ik me gaan inzetten voor innovatie en maatwerk in de aanpak van dak- en thuisloosheid. Samenwerken met ketenpartners, de overheid, maar ook het bedrijfsleven en investeerders is noodzakelijk om succes te behalen.

Toen ik de vacature van programmaleider GeestKracht las wist ik gelijk dat ik dit wilde doen. Het programma is echt van en voor de jongvolwassenen om wie het gaat. Een unieke werkwijze die eigenlijk niet uniek zou mogen zijn. Ik kijk ernaar uit om samen met Team GeestKracht, het bureauteam, de programmacommissie en alle samenwerkingspartners hard te werken aan het verwezenlijken van de droom van GeestKracht. Want een samenleving waarin iedere jongvolwassene zichzelf kan zijn en meedoet mag geen droom blijven.’

Jeroen van Doorn