Nieuw programmateam Samen Kansrijk en Gezond

Datum

7 oktober 2021

Katinka Visscher, Lotte Manshanden, Marcella van Vloten en Matthijs Zwier stellen zich voor

Katinka

Dag, ik ben Katinka Visscher en ik ben de nieuwe programmaleider van Samen Kansrijk en Gezond. Ik woon in Amsterdam en heb 2 grote kinderen: Saskia is 29 en Liam 23. Martijn is mijn partner.

Deze zomer ben ik gestart als programmaleider van Samen Kansrijk en Gezond. Een programma met een droom: gezinnen die het moeilijk hebben, voelen zich over tien jaar gezonder. En dan denk ik er meteen bij: en dus ook ‘blijer’. Ik vind het fantastisch dat ik aan deze droom mag meewerken. De afgelopen jaren heb ik gezien hoeveel verschil bevlogen professionals, vrijwilligers en familieleden kunnen maken voor mensen die het minder goed hebben. En hoe daar in elke buurt en voor elk gezin net iets anders voor nodig is.

Zelf ben ik geboren in een gezin waar stress over geld niet aan de orde was. Daarom ben ik heel blij dat in ons programma moeders (en daar komen zeker ook vaders bij) die wél ervaringskennis hebben, met ons meedenken. Wel ben ik zelf moeder; ik kreeg mijn eerste kind in Japan en het tweede in Engeland. Daar merkte ik dat overtuigingen over wat goed is voor een kind sterk kunnen verschillen. Het leerde me dat verschillende perspectieven enorm waardevol zijn.

Verschil waarderen en nieuwsgierig blijven is wat ik met mijn FNO-collega’s de komende jaren wil doen. Onze droom is geen eenvoudige. Maar ik ben ervan overtuigd dat we door van elkaar te leren en elkaar te inspireren, zichtbaar kunnen maken wat voor gezinnen werkt om zich gelukkiger en kansrijker te voelen. Ik heb er zin in!

Katinka

Mail met katinka.visscher@fnozorgvoorkansen.nl of bel 06 – 145 363 37.

Lotte

Ik ben Lotte Manshanden en ik ben een recent afgestudeerde gezondheidswetenschapper. Op 15 juli ben ik begonnen als de nieuwe programmasecretaris van Samen Kansrijk en Gezond. Een thema waarin ik bijzonder geïnteresseerd ben, is de verhouding tussen mentale en fysieke gezondheid. Vol enthousiasme ben ik dan ook begonnen met werken aan dit programma, waarin onderwijs- en inkomengerelateerde verschillen in gezondheid en levensverwachting zoveel mogelijk worden tegengegaan.

Als programmasecretaris houd ik me vooral bezig met administratie en de programmacommunicatie. Hiernaast onderhoud ik contact met de gebieden. Heb je vragen of opmerkingen over het programma of ben je geïnteresseerd in een samenwerking: voel je vrij om te mailen naar lotte.manshanden@fnozorgvoorkansen.nl, of te bellen naar 06 – 302 468 45. Ik kijk uit naar onze samenwerking!

Lotte

Marcella

Hoi, mijn naam is Marcella van Vloten. Ik zit al een aantal jaar in de klankbordgroep van het afgeronde FNO-programma Gezonde Toekomst Dichterbij. Per 1 september ben ik als ervaringsdeskundige in dienst getreden. Ik adviseer de projecten binnen Samen Kansrijk en Gezond én het programma zelf over (de integratie van) ervaringskennis en -deskundigheid. Hiernaast werk ik bij de gemeente Haarlem als ervaringsdeskundige. Ook ben ik actief bij het Amsterdams Netwerk Ervaringskennis.

Mijn motto is: ‘Laten we de buitenwereld binnen brengen, en niet over maar sámen met mensen kijken naar wat nodig is voor een gezond en liefdevol leven.’ Mijn ervaring is namelijk dat je veel kan bereiken als je samen kijkt naar wat nodig is. Echt gehoord worden is super belangrijk. Zo ben ik van een uitkering naar een goede, betaalde baan gegaan en heb ik mijn droom kunnen waarmaken: opkomen voor kwetsbare mensen in de samenleving.

Marcella

Matthijs

Hallo, ik ben Matthijs Zwier en ik ben sparringpartner veranderopgaven bij Samen Kansrijk en Gezond. Ik woon in Utrecht samen met mijn vrouw en kinderen Sophie, Keet en Duuk. Ik ben net gestart en val met mijn neus in de boter. Waarom? Omdat er nog echt gebouwd kan worden aan het programma. Nederland staat voor de grote opgave om verschillen tussen mensen te verkleinen en kansen te vergroten. Om dan juist in wijken te starten waar niet alles vanzelfsprekend is, bij gezinnen die het niet makkelijk hebben en waar elke dag geworsteld wordt om de eindjes aan elkaar te knopen, is geweldig.

Een belangrijke focus in mijn werk is het doorgronden van de werkelijke behoefte van de ander. Hoe komen we in beweging? De eerste tien jaar van mijn werkzame leven deed ik dit als verpleegkundige in een academisch ziekenhuis in de zorg voor én met patiënten. De afgelopen tien jaar deed ik dat in verschillende rollen en bij verschillende opdrachtgevers, altijd door open te staan voor het onbekende. Samen zoeken, daar kijk ik naar uit!

Matthijs