Nieuw FNO-programma: Samen Kansrijk en Gezond

Datum

14 januari 2021

Voor gezinnen in een kwetsbare situatie

In Nederland bestaat geen achterstand in gezondheid bij mensen met minder opleiding en minder inkomen. Dat is de droom van Samen Kansrijk en Gezond, een nieuw FNO-programma dat op 14 januari 2021 van start gaat.

Zes jaar korter leven en in minder goede gezondheid

Mensen met minder opleiding leven in Nederland 6 jaar korter en 15 jaar in minder goede gezondheid dan mensen met meer opleiding.

Dit hangt samen met achterstanden zoals werkloosheid, ongunstige woon- en werkomstandigheden en armoede. Binnen deze gezinnen spelen vaak meerdere problemen die met elkaar samenhangen en die zorgen voor een minder goede gezondheid. Die problemen gaan vaak van generatie op generatie, van ouder op kind. Bij FNO vinden we dat dit moet en kán veranderen.

Samen Kansrijk en Gezond met de gezinnen zelf

Met Samen Kansrijk en Gezond werken we tien jaar lang aan het verminderen van deze achterstanden bij gezinnen in dorpen en wijken door heel Nederland. Dit doen we met veel verschillende professionals en de gezinnen zelf. Samen ontdekken we wat nodig is om kansen te vergroten en de gezondheid van gezinnen in kwetsbare situaties te verbeteren.

Programmaleider Monique Schrijver:

‘Opnieuw werken we met deze gezinnen, want de problematiek is ernstig en urgenter door de huidige coronacrisis. Met Samen Kansrijk en Gezond leren we hoe in Nederland hulp, zorg en ondersteuning beter georganiseerd kunnen worden. De programmaduur van tien jaar is dan ook hard nodig om meer te kunnen bereiken.

FNO investeert met een programmabudget van 40 miljoen euro bewust in bepaalde gebieden waar we samen met betrokken organisaties en de mensen zelf aan de slag gaan. Zo onderzoeken we hoe er beter integraal gewerkt kan worden om aan te sluiten bij de leefwereld van gezinnen en het verminderen van hun gezondheidsachterstanden. De geleerde lessen wil FNO uiteindelijk laten landen in passender beleid en beter aansluitende financiële instrumenten.’