Meer Veerkracht, Langer Thuis brengt 37.000 ouderen in beweging

Datum

28 november 2019

Meer Veerkracht, Langer Thuis brengt 37.000 ouderen in beweging

Vier jaar geleden bracht FNO met het programma Meer Veerkracht, Langer Thuis een nieuwe beweging op gang voor alleenstaande, zelfstandig wonende ouderen met een beperking. Meedoen en bewegen, daar draaide het allemaal om. 37.000 Ouderen kwamen daadwerkelijk in beweging. Vele organisaties hebben meer dan 120 vernieuwende projecten opgezet of succesvolle projecten verspreid. De resultaten, geleerde lessen en praktijkvoorbeelden werden gepresenteerd tijdens het congres ‘Een nieuwe generatie ouderen(zorg)’ op 27 november te Nieuwegein.

Evaluatie-onderzoek

Onderzoeksinstituut Nivel voerde in opdracht van FNO een programma-evaluatie uit. Uit dit onderzoek kwam onder andere het volgende:

  • Meer Veerkracht, Langer Thuis heeft een wezenlijke bijdrage geleverd aan de veerkracht en kwaliteit van leven van alleenstaande, zelfstandig wonende ouderen.
  • Maar liefst 37.000 ouderen zijn bereikt en in beweging gebracht.
  • Tussen de 25 en 50% van de deelnemende ouderen beweegt daadwerkelijk meer.
  • Ouderen nemen vaker initiatief om mensen in de eigen wijk of woonplaats te ontmoeten.

Bewegen en meedoen

FNO realiseerde een landelijke uitbreiding van activiteiten voor ouderen op het gebied van bewegen en meedoen. Er is veel kennis verzameld over succesvolle interventies, het bereiken van ouderen, het belang van co-creatie met ouderen en het nut van kennisdeling tussen projecten.

Ria (75) over het project Ons Raadhuis: ‘Elke ochtend in bed voelde ik mij zo moe. Maar dan zei ik: Ik wil het, ik kan het. En als ik dan in Ons Raadhuis was, bij al die mensen en activiteiten, dan was het zo fijn.’

Ouderen centraal

Ouderen namen deel op grote schaal, werden betrokken bij de opzet en uitvoering van de projecten en gaven zinvolle informatie over wat wel en niet werkte. Naast het actief betrekken van ouderen was een belangrijke succesfactor de begeleiding en coördinatie van activiteiten door professionals.

Verspreiden en verduurzamen

De geleerde lessen worden zo breed mogelijk verspreid, met als doel dat iedereen met de kennis van Meer Veerkracht, Langer Thuis aan de slag kan. FNO gebruikt heel 2020 voor het verspreiden en verduurzamen.

Wil je meer lezen over de resultaten en geleerde lessen van Meer Veerkracht, Langer Thuis? Ga naar fnozorgvoorkansen.nl/mvlt

Op de foto: Programmaleider Meer Veerkracht, Langer Thuis Corine van Maar draagt het (wandel)stokje over aan Els Hofman van Movisie, Joost Bos van KNVG, Raad van Ouderen van BeterOud en Shane ter Hennepe van Kenniscentrum Sport

Fotografie: Hermance van Dijk