Geldstress bestrijden: onderzoek en actie

Datum

3 maart 2022

Geldstress bestrijden met geld geven

Mensen met ervaringskennis en experts adviseerden het programma Samen Kansrijk en Gezond om aandacht te besteden aan de relatie tussen geldstress en ervaren gezondheid. Geldstress heeft namelijk enorme gevolgen voor de ervaren gezondheid van gezinnen. We zijn daarom in 2022 vooral op zoek naar initiatieven die geldstress willen verminderen.

Veelbelovende initiatieven

Waar vinden we die veelbelovende initiatieven die geldstress verminderen in een wijk of dorp? Wat gebeurt daar en wat kunnen we ervan leren? Om ons richting te geven bij onze zoektocht deed adviesbureau Purpose voor ons een inventariserend onderzoek.

Uit de resultaten leren we dat veel interventies zich richten op gedrag en hulp. Veel minder initiatieven richten zich op geld: inkomen, uitgaven, sparen, lenen en kwijtschelden. Dit is begrijpelijk, omdat het direct geven van geld voor veel partijen een kostbare zaak is en je al snel tegen allerlei wettelijke kaders aanloopt.

Maar het ervaren van geldstress bemoeilijkt het meedoen aan veel initiatieven gericht op gedrag en hulp. Daarom is het zo belangrijk om naast deze initiatieven geldstress bij de wortel aan te pakken door direct inkomens te vergroten.

Geldstress bestrijden met geld geven

Wat gaan we nu doen? We gaan partnerschappen sluiten met initiatieven, geworteld in een wijk of dorp, die de inkomens van gezinnen willen vergroten. Bijvoorbeeld door geld te geven, schulden kwijt te schelden, te helpen met sparen of…. we laten ons graag verrassen! Initiatieven waarbij vertrouwen de basis is en de mens centraal staat. Initiatieven die een extra impuls kunnen gebruiken om meer impact te hebben voor gezinnen die het nodig hebben.

Ook blijven we initiatieven met elkaar verbinden. Want de grote verscheidenheid aan mooie initiatieven die in dit onderzoek naar voren is gekomen, is voor ons een bevestiging om te blijven focussen op samenwerking. Laten we in plaats van nieuwe initiatieven op te zetten, bestaande initiatieven verbinden en versterken!

Ten slotte: soms is er (wettelijk) meer mogelijk dan we nu denken. We werken graag samen met moedige mensen en initiatieven die die extra ruimte opzoeken.

Heb je tips voor ons? Of denk je: dít zou echt het verschil maken voor de gezinnen in mijn wijk of dorp? Laat het ons weten en bel of mail met Daan Molewijk: 06 124 186 65 of daan.molewijk@fnozorgvoorkansen.nl