GeestKracht gaat partnerschappen aan

Datum

3 juni 2020

Intensieve samenwerking met de zes organisaties

In elk FNO-programma staan de mensen om wie het gaat centraal en dat geldt ook voor GeestKracht. We willen dat de jongvolwassenen waar het programma om draait meepraten, meedenken en meebeslissen over het programma. Naast ons jongvolwassenenpanel ‘Team GeestKracht’ gaan we daarom met een aantal organisaties een langdurig partnerschap aan. Dit zijn organisaties die de stem van deze jongvolwassenen laten horen en daarmee van grote waarde zijn voor het programma.

We gaan intensief samenwerken met de volgende zes organisaties:

‘Ik verheug me op de samenwerking met deze organisaties. Ik geloof dat ze onderling veel van elkaar kunnen leren en ons kunnen helpen de doelen van GeestKracht te bereiken!’ – Lotte Kits, senior programmasecretaris