Eervolle onderscheiding voor Prof. Frank Snoek

Datum

16 oktober 2020

Prof. dr. Frank Snoek onderscheiden als Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw

Koning Willem-Alexander heeft Prof. dr. Frank Snoek, hoogleraar in de Medische Psychologie, in het bijzonder op het gebied van diabetes, op 16 oktober 2020, Nationale Diabetes Dag, onderscheiden als Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw.

Frank Snoek, werkzaam bij het Amsterdam UMC, kreeg de onderscheiding uitgereikt vanwege zijn baanbrekend wetenschappelijk onderzoek in de medische psychologie. Zijn onderzoek behoort internationaal gezien tot de top, temeer vanwege de grote toepasbaarheid van zijn inzichten in de praktijk. Snoek is een gezaghebbend expert op het gebied van de medisch psychologische aspecten in de zorg voor mensen met diabetes. Hij heeft een internationaal erkende voortrekkersrol als ontwikkelaar van nieuwe psychologische behandelmethoden.

Frank Snoek was voorzitter van de programmacommissie van Zorg én Perspectief, gericht op jongeren met een chronische aandoening en de voorloper van het huidige programma Jongeren INC.