Acht nieuwe projecten GeestKracht

Datum

19 januari 2021

Toekenningen call 2

In call 2 hebben we subsidie mogen toekennen aan een achttal veelbelovende projecten:

Roger That Inspiratielab

Dit project, van de Rogier Hulst Foundation, tracht jongvolwassenen in regio De Peel veerkrachtiger te maken met drie O’s: Ontmoeten, Ontdekken en Ontplooien. Er wordt een ontmoetingsplaats gerealiseerd met activiteiten, waar tot ervaringsdeskundige opgeleide jongvolwassenen rondlopen. Doel is onder andere het tijdig signaleren van psychische problemen.

Aan de slag als GeestKracht-school

Zes mbo-scholen worden ‘GeestKracht-school’. Doel is om het taboe op psychische problematiek in het mbo te doorbreken. Jongvolwassenen wordt om input gevraagd in een meedenkgroep, waarbij ook docenten en begeleiders aansluiten. De scholen delen hun ideeën, kennis en ervaringen in bestaande mbo-netwerken. Jongvolwassenen gaan mee en vertellen over de aanpak op hun school. ECIO bundelt de ideeën en vraagt er publieke aandacht voor.

Harm reduction

Stichting Mainline gaat jongvolwassenen met een verslavingsachtergrond training bieden tot ervaringsdeskundige, zodat zij veldwerkers kunnen helpen bij de voorlichting en ondersteuning aan hun peers (online of live). Samen wordt verkend hoe de hulp het best ingezet kan worden.

Kijken door een andere bril

Jongvolwassenen met een licht verstandelijke beperking (LVB) zijn vaak extra gevoelig voor groepsdruk en komen hierdoor soms aan de verkeerde kant van de wet terecht. Een ongewenste situatie, die Stichting Halt wil voorkomen. Daarom ontwikkelt Halt samen met jongvolwassenen in dit project leeropdrachten en voorlichting over groepsdruk, waarbij gebruikgemaakt wordt van virtual reality (VR). Met VR kun je een realistische situatie nabootsen, wat het een geschikte technologie maakt voor het bewerkstelligen van gedragsveranderingen.

Nep echt!

Hogeschool Windesheim (regio Zwolle/IJsselland) gaat jongvolwassenen met een LVB helpen om berichten op internet beter te kunnen interpreteren, met een een app en een infographic die helpen om te zien of een online bericht nep of echt is. Het project is een samenwerking tussen jongvolwassenen zelf, begeleiders, studenten (ICT en Jeugd & Media) en onderzoekers Jeugd & Media.

ONSbank Next Level

Het basistraject van stichting ONSbank geeft jongvolwassenen handvatten om weer grip te krijgen op hun (schulden)situatie. Dit wil ONSbank uitbreiden met het Next Level-traject. Hierin worden 25 jongvolwassenen tot ervaringsdeskundigen opgeleid. Het project focust zich onder meer op het creëren van een ander beeld van de jongvolwassenen bij schuldeisers.

Vergeten vaders

Dienst Justitiële Inrichtingen en Hanzehogeschool werken samen om de problemen van jongvolwassen vaders in detentie het hoofd te bieden. Door in gesprek te gaan met de gedetineerde jongvolwassenen en hun begeleiders werkt dit project toe naar een breed aanbod aan producten, als: trainingen, workshops, folders, posters en filmpjes. Het project wordt uitgevoerd in de penitentiaire inrichting in Veenhuizen.

De Sleutelplaats

Dit project wil jongvolwassenen met een psychische kwetsbaarheid beter toerusten in de overgang naar een eigen huishouden. De Sleutelplaats is een initiatief van verschillende partners binnen de regio Lekstroom: ervaringsdeskundigen van Lister (Lister Academie samen met Enik Recovery College), verschillende woon- en zorgpartners en de vijf Lekstroomgemeenten.