'Een inclusieve samenleving hoeft niet zo moeilijk te zijn.'

‘JongPIT is een fusie van drie initiatieven voor en door jongeren met een chronische aandoening. Alle drie met een ander accent: Jongerenpanel ZéP van FNO’s programma Zorg én Perspectief (de voorloper van Jongeren INC) gaf gevraagd en ongevraagd advies aan politiek, overheden en maatschappelijke instellingen. ECJP was bezig met het uitwisselen van ervaringsverhalen en het schrijven van informatie-artikelen. En bij All of Me moest je zijn voor lotgenotencontact. Dit zijn nog steeds de hoofdactiviteiten van JongPIT.

Kleur bekennen

JongPIT is een rijdende trein; we worden overal voor uitgenodigd. Maar waar gaat de trein precies naartoe? Ik ben nu drie maanden directeur en ben bezig met het opstellen van ons strategisch plan. Daarin gaan we meer kleur bekennen, onze positie duidelijker maken. Dat vind ik heel leuk, maar ook spannend. Het betekent namelijk dat we ‘nee’ gaan zeggen tegen dingen. We hebben een mooie organisatie met dertig actieve vrijwilligers en een actieve community. Maar we kunnen niet álles doen; daarvoor zijn we te klein. Als we met een strategisch plan in de hand kunnen zeggen: “We hebben bepaald waar we de meeste impact kunnen maken voor jongeren met een chronische aandoening. Dus dit nu even niet, maar misschien over twee jaar wel”, dan is dat sterker dan zomaar de deur dichtgooien.

Kruiwagen

Jongeren INC is voor ons een belangrijke partner. De expertise en kennis van het programma zijn op dit moment cruciaal. We hebben een samenwerking voor een aantal jaar waarin de financiering rustig afbouwt. Als deze financiële kruiwagen straks wegvalt, moeten we als een huis staan, met een eigen koers en eigen keuzes. Maar ik denk dat het goed is om altijd veel met FNO te blijven samenwerken.

'Je kunt er in ons "clubhuis" voor kiezen om een broodje aan de bar te bestellen, maar je kunt ook een bardienst draaien.'

Een clubhuis bouwen

Wat mij betreft moet onze prioriteit nu liggen bij het bouwen van een plek waar iedereen welkom is, als in een clubhuis, en zorgen dat iedereen dat clubhuis weet te vinden. JongPIT is hét platform voor en door jongeren met een chronische aandoening of beperking. Je kunt er in dit clubhuis voor kiezen om een broodje aan de bar te bestellen, maar je kunt ook een bardienst draaien. We willen dat iedereen het clubhuis sterker verlaat dan hij of zij binnen kwam. We doen er nu alles aan om het clubgevoel te creëren. Na de coronacrisis kunnen we dat nog versterken.

Kansen en oplossingen

Ons gevraagd en ongevraagd advies is gestoeld op de ervaringen van de jongeren van ons platform. Want we praten altijd vanuit het perspectief van jongeren met een chronische aandoening. Waar lopen zij tegenaan en waar liggen de kansen en oplossingen? Een echt ervaringsverhaal waarin iemand kwetsbaar en authentiek vertelt, daar valt geen PowerPoint tegenop te maken. Daarmee veroorzaak je een klein beetje een pijn-in-je-buikgevoel. En dat is de opening om te zeggen: “We kunnen het anders doen.” Dan creëer je de energie en de motivatie om dingen anders te organiseren.

'Een echt ervaringsverhaal waarin iemand kwetsbaar en authentiek vertelt, daar valt geen PowerPoint tegenop te maken.'

Startpunt van de zoektocht

Er is gelukkig veel aandacht voor deze groep jongeren. Het laatste wat ik wil is concurreren met andere organisaties dus we zouden een heel mooie doorverwijzingsfunctie kunnen hebben. Een startpunt voor jongeren in hun zoektocht om beter mee te kunnen doen. Alle huisartsen, specialisten en scholen moeten weten dat wij er zijn.

Gezamenlijk optrekken

Ik zou graag meer strategische allianties aangaan. Er gebeurt heel veel rondom systeemveranderingen: inclusief onderwijs, gelijke kansen op de arbeidsmarkt. Veel organisaties helpen jongeren op die gebieden en ik denk dat we daar vooral bij moeten aansluiten. Het zou leuk zijn als we een strategische agenda kunnen maken. Zo van: “De komende x jaar werken wij samen om deze punten te realiseren”. Dat betekent dat we gezamenlijk kunnen optrekken en heeft het bijkomend voordeel dat we het werk kunnen verdelen.

'Jongeren weten zó goed wat ze willen en kunnen. Neem hen serieus!'

Inclusieve samenleving

We hebben het heel ingewikkeld gemaakt met z’n allen: een inclusieve samenleving hoeft niet zo moeilijk te zijn. Jongeren weten zó goed wat ze willen en kunnen. Neem hen serieus!’

Neem een kijkje bij JongPIT