Ernst-Jan Swarte en David Balhuizen van Fun Forest

‘Eigenlijk vinden we dat elke

gemeente een Fun Forest verdient.’

In gesprek met Fun Forest, partner van Jongeren INC en Impact door Groei

David Balhuizen: ‘Ik ben David, directeur bij Fun Forest en sinds begin vorig jaar ook medeaandeelhouder. Ik heb zeventien jaar in Engeland gewoond en daar bij twee sociaal ondernemingen gewerkt. Net geland in Nederland kwam ik Fieke tegen. Zij zei: “Jij moet eens even met Ernst-Jan gaan praten.” Ik had nog nooit van klimparken gehoord.’

Ernst-Jan Swarte: ‘Mijn naam is Ernst-Jan. Samen met mijn vrouw Fieke Roozen ben ik oprichter van Fun Forest. In het begin, vanaf 2006, was ik druk bezig onze parken op te zetten. Te lobbyen bij gemeentes en landgoedeigenaren, te zorgen dat alles financieel goed zat. Fieke is onderwijskundige. Op het moment dat we ons allereerste klimplatform in de boom hingen, zei ze: “Er kan hier zo veel op leergebied.”’

 

Verbinding

DB: ‘Ernst-Jan en Fieke zijn al vanaf het begin bezig met het sociale karakter van hun bedrijf. Plat gezegd: een winstmodel waarin met de winst goed wordt gedaan. Dit wilden ze meer structuur geven en laten groeien. We hebben in onze statuten vastgelegd dat we vijftig procent van de winst gebruiken voor onze visie en missie.

Onze visie: een aarde waar iedereen zich verbonden voelt door spelen en leren. Verbinding tussen ouder en kind, die samen op avontuur gaan. Verbinding tussen collega’s bij organisaties die doorgaans veel achter hun scherm zitten. En in de breedste zin: verbinding tussen mens en maatschappij en tussen mens en natuur.’

'We moeten overal naar een meer empathische werkvloer.'

DB: ‘Vanuit verbinding werken we ook met jongeren “met een afstand tot de arbeidsmarkt”. Wij noemen hen trajectmedewerkers, een bewust neutrale term. Op al onze vijf locaties werkt een trajectbegeleider en zijn er buddy’s: reguliere personeelsleden die, na een interne opleiding, samenwerken met de trajectmedewerkers. Zij kunnen taken goed uitleggen en rustig samen oefenen.’

EJS: ‘Bij Fun Forest werken nu ruim 150 mensen, van wie bijna 30 procent trajectmedewerker is. We krijgen van gasten vaak te horen: “We wisten helemaal niet dat jullie dit doen.”’

DB: ‘Ja, het is één team. Het kost meer, maar we krijgen er veel voor terug. In waardering, loyaliteit, en talent dat afkomt op de diversiteit in ons bedrijf. Zij ervaren wat het is om te werken bij een inclusieve werkgever. En we hopen dat ze dit meenemen als ze later een leidinggevende positie hebben. Plekken als Fun Forest zijn simpelweg nodig, maar we moeten overal naar een meer empathische werkvloer.’

EJS: ‘Ja, al onze medewerkers nemen de geleerde vaardigheden én inclusiviteit mee naar toekomstige banen. Dus ook de reguliere werknemers; veelal studenten die bij ons werken als zomerbaantje.’

 

Buitenopleiding

DB: ‘Door werken leer je. Kinderen helpen met hun helmen en gordels, een booking opzoeken op een computer… Het staat niet zo ver af van de vaardigheden die je nodig hebt om te werken in een winkel achter de kassa of in een hotel bij de receptie. We gaan daarom samenwerken met mbo-instellingen om alle werkzaamheden bij Fun Forest toetsbaar te maken.’

EJS: ‘En we zien dat er ook vanuit het mbo behoefte bestaat aan een buitenopleiding.’

DB: ‘Met de Fun Forest Academy willen we het proces “van bank naar baan” vertalen naar mbo-deelcertificaten en praktijkverklaringen. En uiteindelijk is de academy bedoeld als talentontwikkelprogramma voor al onze medewerkers.’

'We willen onderdeel worden van de samenleving.'

DB: ‘Na twee jaar corona weten we dat verbinding voor iedereen belangrijk is. En dat sommige mensen daar meer hulp bij nodig hebben. Fun Forest is best een kostbaar uitje. Daarom delen we gratis toegangskaarten uit aan organisaties die werken met kinderen in een kwetsbare situatie.

Zoals het door een ervaringsdeskundige in de krant een keer omschreven werd: “Dit zijn kinderen uit Amsterdam-West. Die weten niet waar het Leidseplein ligt.” Waarschijnlijk weten ze dan ook niet waar het Amsterdamse Bos ligt. Daar willen we wat aan doen.’

EJS: ‘We willen aanwezig zijn in de omgeving van kwetsbare wijken. Zodat mensen niet een halfuur in de auto hoeven zitten. Fun Forest moet dichtbij en bereikbaar zijn, op de fiets. Voor scholen én voor de mensen die bij ons werken.

We zijn dankzij FNO onder meer in staat om sneller op te schalen. We zijn nu bezig met vier nieuwe locaties, waarvan er twee concreet zijn.

Eigenlijk vinden we dat elke gemeente een Fun Forest verdient. Dat is best ambitieus, ja. Maar we zien dat we kunnen groeien. We willen steeds meer onderdeel worden van de samenleving.’

FNO werkt samen met Fun Forest