Transitieroute: projectplan eerste helft 2020

Resultaten

Het project ‘Van opleiding naar werk’ heeft laten zien dat voor het realiseren van een doorlopende overgang vooral ook visie, beleid en samenwerking nodig is. Daarom is een voorstel gemaakt voor ‘Transitieroutes’. Het doel van de Transitieroute is om gezamenlijk – jongere, mbo-instelling, (leer)bedrijf en gemeente – een route uit te zetten die leidt naar het behalen van het mbo-diploma en het hebben en behouden van werk. Vijf scholen nemen deel aan een regionale pilot om via praktijkgericht onderzoek antwoord te krijgen op de vraag hoe maatwerk-transitieroutes voor de doelgroep het best vormgegeven kunnen worden en hoe effectief de routes in de praktijk zijn.

Dit project richt zich op de afwerking van het instrumentarium voor het eerste jaar van de Transitieroute:

  • de inrichting van de stage, inclusief de betrokkenheid van regionale partners hierbij
  • de overgang naar werk
  • de aanpassing van de werkwijze binnen het onderwijs, met daarin aandacht voor de mindset en de registratie van studenten
  • de werkafspraken met regionale partners, over inzet van (stage)bedrijven en jobcoaching
  • de verwerking van de opbrengsten uit het eerste jaar in een overdraagbare toolbox

Doel van het project

De doelstelling van de Transitieroute is om mbo-jongeren met ondersteuningsbehoefte gedurende twee jaar te begeleiden van opleiding naar werk. Daarvoor wordt nu in vier regio’s, samen met jongeren, een werkzame en overdraagbare methodiek ontwikkeld en getest. Het beoogde resultaat is dat jongeren succesvoller worden in de overgang van school naar duurzaam werk.

Contact

Organisatie

KBA Nijmegen

Projectleider

Jan Raaijman

E-mail

j.raaijman@kbanijmegen.nl

Telefoonnummer

06 539 657 36