Behoefte aan groei

65% van de impactondernemingen heeft behoefte aan geld om te kunnen groeien. Impactondernemingen zouden daarmee veel meer mensen in een kwetsbare situatie kunnen bereiken. Nu blijven ze vaak klein. Dit komt doordat het financiële systeem niet op hen is ingericht:

 • Banken kijken vooral naar risico en rendement en nauwelijks naar maatschappelijke impact.
 • Groeien is nog lastiger voor impactondernemingen in de opschalende fase, die behoefte hebben aan hoge bedragen. Ook fondsen willen of kunnen die niet uitlenen.
 • Subsidie aanvragen kan ook niet altijd, omdat impactondernemingen bijvoorbeeld willen investeren in vastgoed.
 • Ook aan aanbestedingen kan een impactonderneming vaak niet meedoen, door de omvang van de opdracht en de nadruk op een lage prijs.
 • Het vinden van voldoende financiering is dus een ingewikkelde en langdurige puzzel. De kans is groot dat er ergens iets misgaat of dat de onderneming het maar opgeeft.
 • Sommige impactondernemingen denken nog te klein en te weinig marktgericht.

Impactondernemingen die nu noodgedwongen klein blijven, kunnen minder impact maken en ook niet veel aan het systeem veranderen.

Daarom is het tijd voor Impact door Groei.

Doelgroepen

Impact door Groei werkt samen met impactondernemingen, financiële instellingen, overheidsorganisaties én de mensen om wie het gaat. Het programma richt zich op duurzame verbeteringen voor én met:

 • jongeren met een chronische aandoening
 • jongvolwassenen met een psychische kwetsbaarheid
 • gezinnen in een kwetsbare situatie
 • mensen met een langdurige beperking op het vlak van gezondheid

In de looptijd van het programma veranderen deze doelgroepen mee met de doelgroepen van de andere FNO-programma’s. Net als bij elk FNO-programma is de wens en behoefte van de mensen om wie het gaat voor ons leidend. Daarom werken we nauw samen met de doelgroeppanels van onze programma’s.

Systeemlijn

Impact door Groei werkt aan het oplossen van knelpunten in het systeem zodat impactondernemingen veel meer mogelijkheden krijgen om te groeien. Ons doel is dat banken en overheid een andere houding aannemen tegenover impactondernemingen en dat noodzakelijke verbeteringen in wetgeving en beleid worden ingevoerd.

 • Met een groeiende verzameling van succesverhalen laten we de financiële wereld zien dat het lenen aan impactondernemingen een goede en veilige keuze is.
 • We stimuleren experimenten rond impactondernemen samen met overheidsorganisaties.
 • Daarnaast onderzoeken we samen met impactondernemingen hoe zij een goed rekenmodel kunnen hanteren én hun maatschappelijke impact inzichtelijker kunnen maken.

Leningenlijn

Impact door Groei leent geld aan impactondernemingen die een dienst of product leveren dat bijdraagt aan het verbeteren van de ervaren gezondheid, de kwaliteit van leven of het toekomstperspectief van mensen in een kwetsbare situatie.

Impact door Groei verstrekt vooral leningen aan impactondernemingen in de opschalende fase. Het programma verstrekt steeds maximaal de helft van de benodigde lening aan een impactonderneming en co-financiers dragen de rest.

Na uiterlijk 7 jaar wordt de lening overgenomen door een reguliere financier (meestal een bank). Zo kunnen we de 30 miljoen euro die we beschikbaar hebben voor leningen waarschijnlijk wel 2,5 keer uitgeven!

Looptijd en budget

Impact door Groei heeft een looptijd van 20 jaar. Het budget van van het programma is 50 miljoen euro: 20 miljoen om een duurzame systeemverandering te realiseren en 30 miljoen die als leningen aan impactondernemingen wordt verstrekt.

Dit programma is voortgekomen uit diverse onderzoeken naar, en experimenten met verschillende financieringsvormen, binnen het programma Jongeren INC.

Programmacommissie

Eva Walraven (voorzitter)
Impactondernemer, senior adviseur en coach voor sociaal ondernemers en maatschappelijke organisaties, EW Social Elevator

‘Ik ben enorm gemotiveerd om met dit programma bij te dragen aan de ondersteuning van impactondernemingen waarbij het bedrijfsmodel en het groeipad zo zijn vormgegeven dat de maatschappelijke impact geborgd is en daadwerkelijk groter wordt. Volledig passend bij mijn eigen werkstijl beoogt het programma bovendien aan de traditionele financiële systemen te laten zien: impactfinanciering kan wél!’

Niels Bosma
Hoogleraar Sociaal Ondernemerschap, Utrecht University School of Economics

‘Door het opschalen van de impact van sociale ondernemingen die een goed werkend model hebben, helpen we mee aan de overgang naar een systeem dat maatschappelijke waarde beter bedient en voor meer inclusie zorgt. Ik draag hier heel graag aan bij en ben benieuwd naar de ontwikkelingen van de ondernemingen die we steunen. Dit neem ik ook weer mee in onderwijs en onderzoek naar maatschappelijk ondernemerschap.’

Cindy van Oorschot
Directeur Pensioentoezicht en Duurzaamheid, De Nederlandsche Bank

Programmatekst

Lees voor meer informatie over dit programma de programmatekst:

Verandertheorie

De verandertheorie van Impact door Groei geeft de missie van het programma weer en welke stappen nodig zijn om deze missie te behalen. Bij het ontwerpen van het programma wordt van boven naar beneden gedacht. Dus: wat kan Impact door Groei concreet als programmadoelen stellen voor deze droom? Als we twintig jaar hebben en 50 miljoen euro kunnen besteden, welke verwachte effecten moeten we dan nastreven en welke activiteiten zijn hiervoor nodig? De verandertheorie geeft ook richting aan de monitoring en evaluatie van het programma.

Transitieagenda

Voor een samenleving waarin impactondernemingen kunnen groeien en bloeien, is een grote transitie nodig. Met onze transitieagenda richten we ons op onderwerpen die noodzakelijk zijn voor deze systeemverandering.