Stichting Zwerfjongeren Nederland: jongerendakloosheid voorkomen

Preventie van jongerendakloosheid

Stichting Zwerfjongeren Nederland (SZN) vindt jongerendakloosheid geen ver-van-m’n-bed-probleem van moeilijke jongeren. Het is een te voorkomen en op te lossen vraagstuk van gewone jongeren en jongvolwassenen in een ongewone situatie, die aan een zelfstandige toekomst willen werken.

Intuïtief weten we allemaal dat preventie van jongerendakloosheid een goed idee is. Toch gebeurt er nog weinig op dit vlak. SZN wil de komende jaren de landelijke focus ombuigen naar preventie. De organisatie gelooft erin dat iedereen – van ambtenaar en docent tot politicus en burger – kan bijdragen aan het voorkomen van jongerendakloosheid. Als we dak- en thuisloze jongeren  en jongvolwassenen benaderen als mens, hen serieus nemen en handelen vanuit vertrouwen, kunnen we met z’n allen werken aan een gezonde toekomst voor élke jongere.

SZN wil veranderingen in beleid en uitvoering teweegbrengen voor dak- en thuisloze jongeren van 16-27 jaar. Ook wil SZN bereiken dat de samenleving anders gaat kijken naar de situatie van dak- en thuisloze jongeren en jongvolwassenen. Het is hard nodig dat we samen aan een nieuw toekomstperspectief bouwen en een ander verhaal laten horen. Zodat jongeren en jongvolwassenen die hulp nodig hebben niet langer gehinderd worden door heersende normen en overtuigingen. Dit doet SZN door lobby en agendering, door vernieuwing aan te jagen en te versnellen en door netwerken te verbinden. SZN grijpt het partnerschap met GeestKracht dan ook met beide handen aan.

We weten dat vrijwel alle jongeren die met dakloosheid kampen ook worstelen met psychische problemen. De kip of het ei? Wie krijgt er geen kopzorgen als je niet weet waar je ’s avonds slaapt, als je schulden oplopen en je niet weet waar je hulp kunt krijgen?

In experimenten als Het Bouwdepot concentreert SZN zich op korte termijn op financiële bestaanszekerheid en wonen. Dit is namelijk de basis voor alle jongvolwassenen om hun toekomst vorm te kunnen geven.