'Transitieonderzoek Samen Kansrijk en Gezond'

Transitieonderzoek Samen Kansrijk en Gezond

Omschrijving

Het programmaonderzoek van Samen Kansrijk en Gezond reikt verder dan het evalueren van de impact en werkzame elementen van het programma. We verwachten namelijk, met het onderzoek zélf, de ervaren gezondheid van gezinnen te verbeteren. We streven met alle betrokkenen samen naar een duurzame verandering, een transitie, en een andere manier van samenwerken in de gebieden die met ons meedoen. En breder: we streven ernaar dat er in heel Nederland meer ruimte komt om te doen wat nodig is. We noemen dit onderzoek daarom: transitieonderzoek.

Onderzoekspartijen SevenSenses en Purpose trekken in dit transitieonderzoek samen op, in opdracht van Samen Kansrijk en Gezond.

Het transitieonderzoek is een combinatie van:

  • participatief actieonderzoek
  • impactonderzoek
  • strategische duiding op programmaniveau
  • lerende omgeving op alle niveaus

Participatief actieonderzoek en impactonderzoek

De participatief actieonderzoekers van SevenSenses onderzoeken waar dingen al goed gaan en waar gezinnen meer van willen. Sámen werken zij de mogelijkheden voor een gedroomde toekomst uit, waarbij ieders expertise en talent worden benut. Het proces van sociaal leren dat hierbij op gang komt, helpt gebieden om bij toekomstige complexe problemen zelf deze benadering toe te passen. De impactonderzoekers van Purpose brengen meetbare én merkbare effecten in beeld, mogelijk ook met een vertaling naar maatschappelijke opbrengsten in euro’s.

De ingezette onderzoeksmethodieken versterken elkaar doordat de onderzoekers samen met betrokkenen uit de gebieden reflecteren op de inzichten en effectmetingen. Juist deze combinatie levert rijke kennis en inzichten op.

Onderzoek dat aansluit bij de gebieden

Uitgangspunten voor het transitieonderzoek zijn:

  • vanuit het gezin, het gezin centraal
  • gericht op duurzame verandering
  • aansluiten bij wat nodig is in een gebied
  • werken vanuit vertrouwen

SevenSenses en Purpose begeleiden gezinnen en professionals in de gebieden om sámen het complexe vraagstuk van hun project te onderzoeken en aan te pakken.

Zowel bij de projecten in de gebieden als overkoepelend voor het hele programma zoeken de onderzoekers antwoorden op de onderzoeksvragen en volgen ze ontwikkelingen. Wat zijn bevorderende en belemmerende factoren? Hoe worden gezinnen betrokken? Hoe ervaren gezinnen en professionals hun gezondheid en autonomie? Welke nieuwe aanpakken, werkwijzen en beleid worden ontwikkeld en wat is de invloed van bredere maatschappelijke ontwikkelingen?

Onderzoek dat bijdraagt aan lerend veranderen

In de gebieden onderzoeken projectleiders, gezinnen en partners samen hoe zij tot een andere aanpak kunnen komen. Die zoektocht is een leerproces en de onderzoekers ondersteunen hen daarbij. In het begin brengen zij per gebied de uitgangssituatie en de behoeftes in kaart. Daarna wordt samen met de mensen uit het gebied een onderzoeksplan gemaakt.

Voor elk gebied en over de gebieden heen worden inzichten en kennis doorlopend samengebracht en inzichtelijk gemaakt. Op basis van deze data wordt tijdens halfjaarlijkse reflectiesessies onder begeleiding van de onderzoekers geleerd en gereflecteerd met betrokkenen in een gebied.

En ook tússen gebieden en op programmaniveau leren we samen. Met onderzoekers uit andere domeinen reflecteren we jaarlijks op de opgedane kennis uit de gebieden. De inzichten die hieruit ontstaan worden weer gedeeld met alle gebieden en ingezet voor beleidsbeïnvloeding.

Doel

Het transitieonderzoek draagt bij aan het doel van het programma Samen Kansrijk en Gezond: dat het voor je ervaren gezondheid niet uitmaakt uit welk gezin je komt.

Looptijd

1 april 2024 - 30 juni 2030

Activiteitgegevens

Organisatie

SevenSenses en Purpose

Projectleider

Wilma van der Vlegel en Jonathan Fink-Jensen

Deze activiteit wordt landelijk uitgevoerd.

© 2024 FNO