Projecten Zorg én Perspectief

Zoeken
Categorieën
Alle categorieen
Sorteren op
25 - 36 van 51 projecten
Weergave:
PROJECT
AFGEROND
Op weg naar integrale zorg en ondersteuning

Op weg naar integrale zorg en ondersteuning

Leeftijdscategorie jongeren: 0-18 jaar

De zorg en ondersteuning aan kinderen met een psychische of lichamelijke chronische aandoening is vaak nog onvoldoende integraal georganiseerd. Hierdoor worden ouders (over) belast met het coördineren van alle zorg.…

Lees verder
PROJECT
AFGEROND
Vooronderzoek wijkteams

Vooronderzoek wijkteams

Leeftijdscategorie jongeren: 0-18 jaar

Doel van dit project was om, als eerste stap, vanuit de verschillende perspectieven (gezin en professional) te inventariseren wat de vraagstukken zijn in de zorg en ondersteuning aan kinderen en…

Lees verder
PROJECT
AFGEROND
Het verstevigen en uitrollen van Experience Lab

Het verstevigen en uitrollen van Experience Lab

Leeftijdscategorie jongeren: 15-25 jaar

Emma at Work heeft een succesvolle aanpak ontwikkeld ter ondersteuning van jongeren die opgroeien met een chronische fysieke aandoening bij hun zoektocht naar werk. Doel was het vergroten van de…

Lees verder
PROJECT
AFGEROND
Zelfstandig sporten voor kinderen met DCD

Zelfstandig sporten voor kinderen met DCD

Leeftijdscategorie jongeren: 4-12 jaar

In dit project is een digitaal lesprogramma (app) ontwikkeld voor kinderen met motorische problemen (Development Coördination Disorder, DCD). Door middel van deze app kunnen kinderen kiezen welke vaardigheden ze willen…

Lees verder
PROJECT
AFGEROND
Participatiematrix

Participatiematrix

Leeftijdscategorie jongeren: 12-18 jaar

In dit project van het Kenniscentrum Revalidatiegeneeskunde Utrecht en de BOSK is een methode ontwikkeld die tot doel heeft de samenwerking tussen onderzoekers en jongeren met een beperking te ondersteunen.…

Lees verder
PROJECT
AFGEROND
Participatie in perspectief

Participatie in perspectief

Leeftijdscategorie jongeren: 12-18 jaar

Jongeren met cerebrale parese kunnen vaak onvoldoende participeren op school en bij sport, en bovendien is de zorg vaak onvoldoende gespitst op participatie. Jongeren met cerebrale parese waren echter nog…

Lees verder
PROJECT
AFGEROND
OPSTAP TOS

OPSTAP TOS

Leeftijdscategorie jongeren: 18-25 jaar

OPSTAP is een project voor jongeren met een taalontwikkelingsstoornis (TOS) die in een jaar worden opgeleid tot Ervaringswerker TOS. Als zij de opleiding met succes hebben afgerond, gaan ze bij…

Lees verder
PROJECT
AFGEROND
Bikkels van Bart

Bikkels van Bart

Leeftijdscategorie jongeren: 18-25 jaar

De Bart de Graaff Foundation ondersteunt jonge ondernemers met een levensbepalende lichamelijke beperking bij het realiseren van een eigen bedrijf. Via de foundation en mentorbedrijven worden de jongeren op weg…

Lees verder
PROJECT
AFGEROND
Digitale Roadmap

Digitale Roadmap

Leeftijdscategorie jongeren: 4-18 jaar

Het project Digitale Roadmap heeft drie jaar gelopen. Binnen dit project is een digitaal product ontwikkeld worden dat op een slimme manier visualiseert hoe het kinderoncologische behandeltraject er voor een…

Lees verder
PROJECT
AFGEROND
Op Koers Online

Op Koers Online

Leeftijdscategorie jongeren: 0-18 jaar

In de Op Koers Online cursussen deelden jongeren (12–18 jaar) met een chronische ziekte ervaringen en leren ze omgaan met de lastige situaties rondom hun ziekte. Ook voor ouders (van…

Lees verder
PROJECT
AFGEROND
Hulpbehoeftescans voor jongeren

Hulpbehoeftescans voor jongeren

Leeftijdscategorie jongeren: 4-18 jaar

Kinderen en jongeren die ziek zijn hebben het recht om altijd actief betrokken te worden bij hun eigen zorgproces. In dit project zijn zogenoemde “hulpbehoeftescans” ontwikkeld die door kinderen en…

Lees verder
PROJECT
AFGEROND
De CHIP-Familie

De CHIP-Familie

Leeftijdscategorie jongeren: 4-12 jaar

CHIP-familie interventie is het eerste project wereldwijd dat een psychosociale interventie voor kleuters met een aangeboren hartafwijking (AHA) en hun ouders ontwikkelt. Het project toetst of psychosociale interventie een gunstig…

Lees verder